Szkolenie Zarządzanie zespołem projektowym (Soft Facts)

szkolenie zamknięte

Rozwój umiejętności wywierania wpływu, znajomości faz rozwoju zespołu projektowego i sposobów interwencji, podstaw kierowania sytuacyjnego, motywowania, rozwiązywania konfliktów, moderowania spotkań.

Cele treningu:
Poznanie i przetrenowanie wiedzy w zakresie miękkich kompetencji kierowania pracami zespołu projektowego
Wsparcie uczestników w ich wyzwaniach i problemach występujących na płaszczyźnie współpracy w zespole projektowym

Korzyści dla uczestników:
Moduł ten jest integralną częścią w rozwoju kompleksowych umiejętności zarządzania projektem. Do kluczowych miękkich umiejętności kierownika projektu zdobytych podczas tego modułu należy wywieranie wpływu, znajomość dynamiki / faz rozwoju zespołu projektowego i sposobów interwencji, podstaw kierowania sytuacyjnego, motywowania, rozwiązywania konfliktów, umiejętności moderowania spotkań grup projektowych czy zespołowego rozwiązywania problemów. Te kluczowe, uzupełniające umiejętności kierownika projektu dają mu poczucie pewności i sprawczości w realizowanych przez siebie projektach. 

Grupa docelowa:
Warsztat przeznaczony jest zarówno dla potencjalnych kierowników projektów, managerów odpowiadających za sukcesy różnych projektów w swoich obszarach jak i dla osób posiadających już doświadczenie w zarządzaniu projektami a mierzącymi się z wyzwaniami kierowania zespołem ludzi, którego członkowie nie zawsze są im podległymi dyscyplinarnie pracownikami.

Czas trwania: 2 dni

Tematyka:

1.    Ćwiczenie wprowadzające w trening
2.    Cele, treści, zasady współpracy
3.    Oczekiwania uczestników
4.    Idealny kierownik projektu. Autorytet KP.
 • Cechy + umiejętności + kompetencje KP
 • Jak zdobywać autorytet wśród członków zespołu?
5.    Wstęp do kierowania
 • Czym jest przywództwo?
 • Co to znaczy świadomie kierować?
 • Kierowanie transformacyjne versus transakcyjne
6.    Skuteczny zespół projektowy
7.    Fazy rozwoju zespołu.
 • Dynamika rozwoju zespołu
 • Diagnoza/ocena mojego zespołu projektowego
 • Refleksje, wnioski
8.    Role w zespole.
 • Test + interpretacja.
 • Typy osobowości w zespole
 • Jak podnieść skuteczność naszego zespołów w kontekście wyników testu?
 • Jak postępować z każdym z typów/ról?
9.    Elementy kierowania sytuacyjnego i indywidualnego. Style kierowania.
 • Style kierowania
 • Moja rola w poszczególnych fazach: jak kierować zespołem/członkiem zespołu w każdej z faz? Analiza własnych zespołów i pojedynczych jego członków.
10.    Feedback.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Konstruowanie feedbacku opisowego. Ćwiczenia.
11.    Elementy zarządzania zmianą w projektach
 • Projekt jako proces zmiany i wyzwania z tym związane
12.    Motywowanie. Prowadzenie rozmów motywujących z członkami zespołu. Ćwiczenia.
13.    Konflikty
 • Pojęcie konfliktu. Dynamika konfliktów interpersonalnych.
 • Style rozwiązywania konfliktów. Test.
 • Model rozwiązywania konfliktów przez współpracę.
 • Rozwiązywanie konfliktów. Ćwiczenia/
 • Stres i emocje. Sposoby radzenia sobie z nimi.
14.    Spotkania zespołu projektowego. Struktura.
15.    Moderowanie spotkań zespołu projektowego
 • Cechy i umiejętności moderatora. Kim jest a kim nie jest facylitator?
 • Trzy poziomy prowadzenia dyskusji
 • Techniki moderatora
 • Konstruktywne i destruktywne zwroty moderatora
 • Metody prowadzenia dyskusji
16.    Rozwiązywanie problemów w zespole projektowym
 • Czym jest problem? / Definiowanie istoty problemu
 • Techniki analizowania i poszukiwania przyczyn problemów
 • Generowanie rozwiązań
 • Ocena i wybór najlepszych rozwiązań
 • Kreatywne techniki rozwiązywania problemów,
 • Sesje praktykowania kompletnego/całościowego rozwiązywania problemu
17.    Podsumowanie treningu i feedback


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?