• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Zarządzanie zespołem projektowym (Soft Facts)

szkolenie zamknięte

Rozwój umiejętności wywierania wpływu, znajomości faz rozwoju zespołu projektowego i sposobów interwencji, podstaw kierowania sytuacyjnego, motywowania, rozwiązywania konfliktów, moderowania spotkań.

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie i przetrenowanie wiedzy w zakresie miękkich kompetencji kierowania pracami zespołu projektowego.
 • Wsparcie uczestników w ich wyzwaniach i problemach występujących na płaszczyźnie współpracy w zespole projektowym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Moduł ten jest integralną częścią w rozwoju kompleksowych umiejętności zarządzania projektem. Do kluczowych miękkich umiejętności kierownika projektu zdobytych podczas tego modułu należy wywieranie wpływu, znajomość dynamiki / faz rozwoju zespołu projektowego i sposobów interwencji, podstaw kierowania sytuacyjnego, motywowania, rozwiązywania konfliktów, umiejętności moderowania spotkań grup projektowych czy zespołowego rozwiązywania problemów. Te kluczowe, uzupełniające umiejętności kierownika projektu dają mu poczucie pewności i sprawczości w realizowanych przez siebie projektach. 

GRUPA DOCELOWA:

Warsztat przeznaczony jest zarówno dla potencjalnych kierowników projektów, managerów odpowiadających za sukcesy różnych projektów w swoich obszarach jak i dla osób posiadających już doświadczenie w zarządzaniu projektami a mierzącymi się z wyzwaniami kierowania zespołem ludzi, którego członkowie nie zawsze są im podległymi dyscyplinarnie pracownikami.

PROGRAM SZKOLENIA: Zarządzanie zespołem projektowym (Soft Facts)

1. Ćwiczenie wprowadzające w trening
2. Cele, treści, zasady współpracy
3. Oczekiwania uczestników
4. Idealny kierownik projektu. Autorytet KP:

 • Cechy + umiejętności + kompetencje KP
 • Jak zdobywać autorytet wśród członków zespołu?

5. Wstęp do kierowania:

 • Czym jest przywództwo?
 • Co to znaczy świadomie kierować?
 • Kierowanie transformacyjne versus transakcyjne.

6. Skuteczny zespół projektowy.

7. Fazy rozwoju zespołu:

 • Dynamika rozwoju zespołu.
 • Diagnoza/ocena mojego zespołu projektowego.
 • Refleksje, wnioski.

8. Role w zespole:

 • Test + interpretacja.
 • Typy osobowości w zespole.
 • Jak podnieść skuteczność naszego zespołów w kontekście wyników testu?
 • Jak postępować z każdym z typów/ról?

9. Elementy kierowania sytuacyjnego i indywidualnego. Style kierowania:

 • Style kierowania.
 • Moja rola w poszczególnych fazach: jak kierować zespołem/członkiem zespołu w każdej z faz? Analiza własnych zespołów i pojedynczych jego członków.

10. Feedback:

 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Konstruowanie feedbacku opisowego. Ćwiczenia.

11. Elementy zarządzania zmianą w projektach:

 • Projekt jako proces zmiany i wyzwania z tym związane.

12. Motywowanie. Prowadzenie rozmów motywujących z członkami zespołu:

 • Ćwiczenia.

13. Konflikty:

 • Pojęcie konfliktu. Dynamika konfliktów interpersonalnych.
 • Style rozwiązywania konfliktów. Test.
 • Model rozwiązywania konfliktów przez współpracę.
 • Rozwiązywanie konfliktów. Ćwiczenia/
 • Stres i emocje. Sposoby radzenia sobie z nimi.

14. Spotkania zespołu projektowego. Struktura.

15. Moderowanie spotkań zespołu projektowego:

 • Cechy i umiejętności moderatora. Kim jest a kim nie jest facylitator?
 • Trzy poziomy prowadzenia dyskusji.
 • Techniki moderatora.
 • Konstruktywne i destruktywne zwroty moderatora.
 • Metody prowadzenia dyskusji.

16. Rozwiązywanie problemów w zespole projektowym:

 • Czym jest problem?/Definiowanie istoty problemu.
 • Techniki analizowania i poszukiwania przyczyn problemów.
 • Generowanie rozwiązań.
 • Ocena i wybór najlepszych rozwiązań.
 • Kreatywne techniki rozwiązywania problemów.
 • Sesje praktykowania kompletnego/całościowego rozwiązywania problemu.

17. Podsumowanie treningu i feedback.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h = 45 min.)

SYLWETKA TRENERA

Konsultant, trener i coach z ponad 24-letnim doświadczeniem w zakresie rozwoju personelu  i rozwoju organizacji: prowadzenie treningów, coachingu, doradztwa, projektowanie i wdrażanie zmian i moderowanie warsztatów,, w różnych branżach, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym  (Volkswagen Poznań, Volkswagen Motor Polska, Sitech (VW), Brembo, Opel, Skoda, Bitron, Kirchhoff, Evonik, Izoblok, Shapers, Magna,), spożywczym (Hochland, Puratos, …) handlu detalicznym sieciowym (OBI, Stinnes, Leroy Merlin, PKN Orlen), sektorze ubezpieczeniowym (Uniqa, Compensa, Generali), przemyśle energetycznym (Stoen/RWE Energy), budowlanym (Strabag, Züblin, HW, PA). Współpracuje z zarządami przedsiębiorstw przy wdrażaniu strategicznych projektów wspierając ich koncepcyjnie, warsztatowo, rozwojowo czy coachingowo. Doświadczenie zdobywał w kraju jak i za   granicą (Szwajcaria, Niemcy, Austria). Swoje usługi oferuje w języku polskim i niemieckim.[Podział zawijania tekstu] 

WYKSZTAŁCENIE 

Studia AGH Kraków w zakresie mechaniki i automatyki  

Specjalny, praktyczny 4-letni rządowy, polsko-niemiecki program GTZ z zakresu „Całościowego zarządzania przedsiębiorstwem.   

Różne kursy i szkolenia: Kierowanie, Leadership, Assessment Center (AC), techniki sprzedaży B2B, Komunikacja, Retoryka, Moderacja, Change Management, Systemy zarządzania przez cele 

Wykształcenie w zakresie MAP (Management Effectiveness Analyse- und Entwicklungsprogramm- analiza potencjału kadry menedżerskiej), LAP (Leadership ...), SExc (Service ...) SEA (Sales/sprzedaż ...)  w firmie  CPO Unternehmensberatung, Mainz 

Wykształcenie w zakresie analizy potencjału metodą QW w firmie ITO w Wiedniu 

Wykształcenie w zakresie zarządzania zmianą (Volkswagen Coaching Hanover, Bildungsinstitut Dresden) 

 GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA 

Treningi i programy rozwojowe dla Top Managementu i średniej kadry kierowniczej  

Rozwój kadry kierowniczej produkcyjnej i optymalizacja procesów. Budowanie zespołów produkcyjnych. 

Koncepcje i wdrażanie procesów zmian (m.in. 10-letni proces zmian w VW Poznań, VW Motor Polska i Sitech dla zarządu, kadry kierowniczej, mistrzów, liderów i pracowników produkcji,). Change Management przy fuzjach, restrukturyzacjach 

Systemy pracy zespołowej na produkcji / Rozwój zespołów 

Wizja, strategie, cele + implementacja 

Systemy zarządzania przez cele. Koncepcje i implementacja 

Koncepcje i moderowanie dużych warsztatów/konferencji (od 250 do 1000 uczestników)  

Treningi dla kierowników projektów  

Coaching indywidualny i grupowy  

Analiza potencjału i Assessment Center 

Koncepcje i moderowanie workshopów problemowych, procesowych, etc. 

Redukcja wypadkowości: wdrażanie procesu EVprocessA® 

 DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE  

Stażysta – Hydraulika siłowa, Wandfluh AG, Frutigen, Szwajcaria  

Operation Manager – firma budowlana Bomex, Selm k. Dortmundu, Niemcy  

Trener i doradca – rządowy, niemiecko-polski program doradczy dla polskich przedsiębiorstw -

GTZ Eschborn Niemcy i KIG Warszawa 

Prezes Zarządu, doradca i trener – Firma doradczo-szkoleniowa EMP Polska Sp. z o.o., Kraków   

Niezależny doradca i trener (od 1996) Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane