• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Zarządzanie projektem (Hard Facts)

szkolenie zamknięte

Uczestnik podczas szkolenia zdobędzie wiedzę i przetrenuje umiejętności w zakresie 4 faz życia projektu: początkowej/wykonalności projektu, dobrego planowania projektu, realizacji oraz ewaluacji.

Cele treningu:

 • Przekazanie i przetrenowanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektem.
 • Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń dla osób zaangażowanych w pracę projektową.
 • Wsparcie uczestników w realizacji ich projektów.


Korzyści dla uczestników:

Uczestnik podczas szkolenia zdobędzie wiedzę i przetrenuje umiejętności w zakresie 4 faz życia projektu: początkowej/wykonalności projektu, dobrego planowania projektu, realizacji oraz ewaluacji/zakończenia projektu. Moduł ten ma charakter warsztatowy i doradczy, gdzie przekazywana wiedza jest ćwiczona w realnych projektach uczestników. Po krótkich mini-wykładach pracujemy nad konkretnymi projektami a następnie dochodzi do wymiany doświadczeń i dyskusji specyficznych rozwiązań w analizowanych projektach. Trener pełni tutaj rolę coacha/konsultanta.

Grupa docelowa:

Warsztat przeznaczony jest zarówno dla osób, które pragną zostać kierownikami projektów, jak i dla osób posiadających już doświadczenie w zarządzaniu projektami i poszukującymi nowych pomysłów i dobrych praktyk jak radzić sobie z wyzwaniami i problemami napotykanymi w ich realizacji. Wiedza i umiejętności nabywane podczas tego warsztatu są odpowiednie także dla osób będących członkami grup projektowych, pracowników wsparcia projektów, sponsorów projektu oraz managerów odpowiadających za sukcesy różnych projektów w swoich obszarach.

CZAS TRWANIA- 2 dni (16 godzin szkoleniowych- 1 godzina= 45 minut)


PROGRAM SZKOLENIA: Zarządzanie projektem (Hard Facts)


1. Wprowadzenie do treningu:

 • Ćwiczenie tematycznie związane z PM.
 • Cele, treści i zasady współpracy.
 • Doświadczenia uczestników w zarządzaniu projektem.
 • Oczekiwania uczestników.

2. Definicja pojęcia „Podstawy zarządzania projektem”.
3. Rodzaje projektów, cechy projektu. Projekt a zadanie.
4. Magiczny trójkąt zarządzania projektem.
5. Model fazowy realizacji/życia projektu.
6. Wybór projektów z praktyki uczestników do pracy podczas całego treningu.
7. Dobry start projektu:

 • Definiowanie wymagań i celów projektu,
 • Cele projektu a cele biznesowe:

  - Definiowanie celów projektów,
  - Rozgraniczanie końca projektu od momentu np. produkcji seryjnej,

 • Karta projektu.

8. Organizacja projektu (komitet sterujący, sponsor, kierownik projektu, gr. projektowa).
9. Rola i zadania kierownika projektu oraz pozostałych gremiów.
10. Co uwzględniać przy powoływaniu grupy projektowej?
11. Proces planowania projektu:

 • Struktura Podziału Pracy (SPP),
 • CTR (Cost, Time, Resources),
 • Harmonogram projektu,
 • Definiowanie kamieni milowych,
 • Plan działań,
 • Szacowanie kosztów w projekcie.

12.    Ścieżka krytyczna w projekcie:

 • Wyznaczanie ścieżek krytycznych w wybranych projektach.

13.    Zarządzanie ryzykiem w projekcie:

 • Strategie reagowania na ryzyko,
 • Macierz ryzyka,
 • Rejestr ryzyka.

14.    Analiza interesariuszy w projekcie.
15.    Zmiany i odchylenia w projektach.
16.    Controlling w projekcie.
17.    Spotkania grupy projektowej.
18.    Zakończenie projektu.
19.    Dobre Praktyki w zarządzaniu projektem.
20.    Indywidualny plan działania po treningu. Nad czym i jak będę pracował?
21.    Podsumowanie treningu i feedback.

SYLWETKA TRENERA

Konsultant, trener i coach z ponad 24-letnim doświadczeniem w zakresie rozwoju personelu  i rozwoju organizacji: prowadzenie treningów, coachingu, doradztwa, projektowanie i wdrażanie zmian i moderowanie warsztatów,, w różnych branżach, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym  (Volkswagen Poznań, Volkswagen Motor Polska, Sitech (VW), Brembo, Opel, Skoda, Bitron, Kirchhoff, Evonik, Izoblok, Shapers, Magna,), spożywczym (Hochland, Puratos, …) handlu detalicznym sieciowym (OBI, Stinnes, Leroy Merlin, PKN Orlen), sektorze ubezpieczeniowym (Uniqa, Compensa, Generali), przemyśle energetycznym (Stoen/RWE Energy), budowlanym (Strabag, Züblin, HW, PA). Współpracuje z zarządami przedsiębiorstw przy wdrażaniu strategicznych projektów wspierając ich koncepcyjnie, warsztatowo, rozwojowo czy coachingowo. Doświadczenie zdobywał w kraju jak i za   granicą (Szwajcaria, Niemcy, Austria). Swoje usługi oferuje w języku polskim i niemieckim.[Podział zawijania tekstu] 

WYKSZTAŁCENIE 

Studia AGH Kraków w zakresie mechaniki i automatyki  

Specjalny, praktyczny 4-letni rządowy, polsko-niemiecki program GTZ z zakresu „Całościowego zarządzania przedsiębiorstwem.   

Różne kursy i szkolenia: Kierowanie, Leadership, Assessment Center (AC), techniki sprzedaży B2B, Komunikacja, Retoryka, Moderacja, Change Management, Systemy zarządzania przez cele 

Wykształcenie w zakresie MAP (Management Effectiveness Analyse- und Entwicklungsprogramm- analiza potencjału kadry menedżerskiej), LAP (Leadership ...), SExc (Service ...) SEA (Sales/sprzedaż ...)  w firmie  CPO Unternehmensberatung, Mainz 

Wykształcenie w zakresie analizy potencjału metodą QW w firmie ITO w Wiedniu 

Wykształcenie w zakresie zarządzania zmianą (Volkswagen Coaching Hanover, Bildungsinstitut Dresden) 

 GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA 

Treningi i programy rozwojowe dla Top Managementu i średniej kadry kierowniczej  

Rozwój kadry kierowniczej produkcyjnej i optymalizacja procesów. Budowanie zespołów produkcyjnych. 

Koncepcje i wdrażanie procesów zmian (m.in. 10-letni proces zmian w VW Poznań, VW Motor Polska i Sitech dla zarządu, kadry kierowniczej, mistrzów, liderów i pracowników produkcji,). Change Management przy fuzjach, restrukturyzacjach 

Systemy pracy zespołowej na produkcji / Rozwój zespołów 

Wizja, strategie, cele + implementacja 

Systemy zarządzania przez cele. Koncepcje i implementacja 

Koncepcje i moderowanie dużych warsztatów/konferencji (od 250 do 1000 uczestników)  

Treningi dla kierowników projektów  

Coaching indywidualny i grupowy  

Analiza potencjału i Assessment Center 

Koncepcje i moderowanie workshopów problemowych, procesowych, etc. 

Redukcja wypadkowości: wdrażanie procesu EVprocessA® 

 DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE  

Stażysta – Hydraulika siłowa, Wandfluh AG, Frutigen, Szwajcaria  

Operation Manager – firma budowlana Bomex, Selm k. Dortmundu, Niemcy  

Trener i doradca – rządowy, niemiecko-polski program doradczy dla polskich przedsiębiorstw -

GTZ Eschborn Niemcy i KIG Warszawa 

Prezes Zarządu, doradca i trener – Firma doradczo-szkoleniowa EMP Polska Sp. z o.o., Kraków   

Niezależny doradca i trener (od 1996) Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane