• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie VDA 16 Ocena powierzchni dekoracyjnych

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy na temat szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia warunków na stanowisku kontrolnym.

CELE SZKOLENIA

I. Podniesienie poziomu wiedzy na temat szczegółowych wymagań dotyczących spełnienia warunków na stanowisku kontrolnym
II. Zdobycie informacji dotyczących stosowania metod i narzędzi przeprowadzania kontroli wizualnej
III. Osiągnięcie poziomu zaawansowania pozwalającego na przekazanie wiedzy pracownikom w organizacji np.: przy przygotowaniu stanowisk, czy szkoleniu pracowników produkcyjnych
IV. Zwiększenie motywacji do poszerzenia wiedzy zdobytej podczas szkolenia
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

- Uczestnik nabędzie wiedzę odnośnie ustawienia stanowiska kontrolnego wg wymagań VDA 16
- jakie metod i narzędzia są niezbędne przy ocenie części
- jak oceniać części zgodnie z załącznikiem VDA 16
- jakie są wymagania w obszarze dokumentacji kontrolnej

 
PROGRAM SZKOLENIA: VDA 16 Ocena powierzchni dekoracyjnych

1. Światło wokół nas – rodzaje barwy oświetlenia, różnice pomiędzy Lumen a Lux,
2. Obszar zastosowania wymagań podręcznika VDA 16
3. Strefy oceny (wewnętrznie/zewnętrznie) za pomocą podziału na strefy A/B/C
4. Warunki oceny: wybór odpowiedniej temperatury barwowej, współczynnik oddawania barw, odległość, czas obserwacji, natężenie, wzorce graniczne. 
5. Katalog wad dopuszczalnych: typ wady, wielkość zanieczyszczenia, częstotliwość występowania.
6. Praktyczny przykład budowy stanowiska do kontroli wzrokowej.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 1 dzień (8 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?