Szkolenie AS/EN 9100:2009 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA. System zarządzania jakością- wymagania

szkolenie zamknięte

Zaznajomienie Uczestników ze specyfiką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle lotniczym. Podczas szkolenia Uczestnik pozna wymagania normy AS/EN 9100:2009 oraz jej miejsce w strukturze norm lotniczych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA– 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

GRUPA DOCELOWA
Szkolenia mogą być organizowane dla całego personelu organizacji, która ma ustanowiony, wdraża (i/lub planuje wdrożenie) ZSZJ według normy AS/EN 9100:2009, na poszczególnych szczeblach odpowiedzialności oraz dla wybranych grup stanowisk oraz specjalności jako szkolenia podstawowe i doskonalące. Szkolenia są adresowane również dla kadry kierowniczej, kandydatów, Pełnomocników ds. jakości, auditorów wewnętrznych ZSZJ oraz personelu inżynieryjnego, technicznego odpowiedzialnego za utrzymanie jakości w organizacjach przemysłu lotniczego oraz ich kooperantów, podwykonawców, dostawców, współpracowników, partnerów biznesowych, itp.

METODY SZKOLENIOWE
Szkolenie będzie miało charakter aktywny.
Zastosowane zostaną następujące formy prowadzenia warsztatu:
    - wykład
    - prezentacja
    - dyskusja.


CEL SZKOLENIA
Zaznajomienie się ze specyfiką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle lotniczym
Poznanie wymagań normy AS/EN 9100:2009, jej miejsca w strukturze norm lotniczych i powiązań z innymi normami
Nabycie umiejętności opracowania dokumentacji, poznanie terminologii systemu zarządzania w organizacji lotniczej
Opanowanie umiejętności prowadzenia szkoleń doskonalących i auditów wewnętrznych wg normy PN-EN 9101:2011
Nabycie umiejętność zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji, instalacji i serwisie w przemyśle lotniczym wg normy AS/EN 9100:2009.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Poznanie specyfiki i wymagań normy EN 9100:2009 Lotnictwo i kosmonautyka Systemy Zarządzania Jakości

 
PROGRAM SZKOLENIA: AS/EN 9100:2009 LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA.  System zarządzania jakością- wymagania
 

1. Wymagania dotyczące zintegrowanego systemu zarządzania jakością w przemyśle lotniczym.
2. Wprowadzenie do specyfiki branży lotniczej, geneza normy AS/EN 9100:2009 Lotnictwo
i kosmonautyka Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania na podstawie ISO 9001:2008.
3. Prezentacja struktury norm obowiązujących w zarządzaniu jakością w lotnictwie.
4. Omówienie pojęć i terminologii w zarządzaniu jakością w lotnictwie.
5. Interpretacja oraz omówienie wymagań normy AS/EN 9100:2009 w oparciu o ISO 9001:2015.
6. Wymagania normy lotniczych w zakresie kompetencji personelu, dokumentacji, produkcji, serwisu, napraw i remontów.
7. Zaprezentowanie i omówienie wymagań prawnych związanych, wymaganych w produkcji lotniczej – PART 21, PART 145.
8. Omówienie zasad koordynacji działań organizacji z klientem, organem nadzoru i wg przepisów
ULC i EASA.
9. Omówienie sposobów prowadzenia prac wdrożeniowych, szkoleń, auditów zgodnie z normą
AS/EN 9100:2009.
10. Zajęcia warsztatowe, pokaz z omówieniem , wskazówki metodyczne – wg wyboru opcji Klienta

 Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane