Szkolenie Czynnik ludzki (Human Factor) w organizacji lotniczej - szkolenie odświeżające

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest przypomnienie wiedzy z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na jakość obsługi technicznej, czynności planowania obsługi i zarządzania.

 SZKOLENIE ODŚWIEŻAJĄCE HUMAN FACTOR- CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 dzień (7 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

 
UCZESTNICY / GRUPA DOCELOWA:
1. Personel kierowniczy organizacji
2. Personel techniczny i wspomagający
3. Personel poświadczający i wspomagający
4. Pozostały personel organizacji
 
CELE SZKOLENIA:
1. Przypomnienie i utrwalenie wiedzy z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na jakość obsługi technicznej, czynności planowania obsługi i zarządzania oraz możliwość popełnienia błędu
2. Poprawa bezpieczeństwa i jakości w organizacji lotniczej, poprzez minimalizację wpływu błędów na działalność organizacji
3. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na możliwość popełnienia błędu
 
CZYNNIK LUDZKI W ORGANIZACJI LOTNICZEJ. SZKOLENIE ODŚWIEŻAJĄCE (1- DNIOWE)
Ramowy program szkolenia
 
1 Wstęp do  tematyki czynnika ludzkiego
2 Zachowania asertywne – study case
Poznajemy się -poznajemy siebie
3 Statystyka i charakterystyczne incydenty
4 Modele i teoria błędów
5 Skutki błędów, unikanie błędów i zarządzanie błędami
6 Coś pozytywnego o błędach – study case
7 Procedury, informacje, narzędzia i zwyczaje
8 Komunikowanie się
9 Praca zespołowa
10 Program organizacji w zakresie czynnika ludzkiego
 


Wybierz termin szkolenia

cena 1100,- netto/os
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA ONLINE

  • realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
  • proces szkolenia,
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane