• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Czynnik ludzki (Human Factor) w organizacji lotniczej - szkolenie odświeżające

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest przypomnienie wiedzy z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na jakość obsługi technicznej, czynności planowania obsługi i zarządzania.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA– 1 dzień (7 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

 
UCZESTNICY / GRUPA DOCELOWA:
1. Personel kierowniczy organizacji
2. Personel techniczny i wspomagający
3. Personel poświadczający i wspomagający
4. Pozostały personel organizacji
 
CELE SZKOLENIA:
1. Przypomnienie i utrwalenie wiedzy z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na jakość obsługi technicznej, czynności planowania obsługi i zarządzania oraz możliwość popełnienia błędu.
2. Poprawa bezpieczeństwa i jakości w organizacji lotniczej, poprzez minimalizację wpływu błędów na działalność organizacji.
3. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na możliwość popełnienia błędu.
 

PROGRAM SZKOLENIA: Czynnik ludzki  (Human Factor) w organizacji lotniczej

 
1 Wstęp do  tematyki czynnika ludzkiego
2 Zachowania asertywne – study case
Poznajemy się -poznajemy siebie
3 Statystyka i charakterystyczne incydenty
4 Modele i teoria błędów
5 Skutki błędów, unikanie błędów i zarządzanie błędami
6 Coś pozytywnego o błędach – study case
7 Procedury, informacje, narzędzia i zwyczaje
8 Komunikowanie się
9 Praca zespołowa
10 Program organizacji w zakresie czynnika ludzkiego
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane