• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie System jakości i bezpieczeństwa w lotnictwie (SMS)

szkolenie zamknięte

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności oceny ryzyka, wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji lotniczej.

GRUPA DOCELOWA:
1.    Personel kierowniczy organizacji.
2.    Personel monitorowania jakości.
3.    Personel poświadczający.
4.    Pozostały personel obszaru obsługi i zarządzania zdatnością.

CEL SZKOLENIA:
• Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji lotniczej.
• Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności oceny ryzyka.
• Szkolenie przyczyni się do podniesienia świadomości uczestników w zakresie odpowiedzialności personelu w systemie zapewnienia bezpieczeństwa.

PROGRAM  SZKOLENIA: SMS- system jakości i bezpieczeństwa w lotnictwie

1. Wprowadzenie.
2. System Zarządzania Bezpieczeństwem – zalecenia ICAO i podstawy prawne UE.
3. Definicja SMS.
4. Implementacja SMS w organizacji.
5. Główne elementy SMS.
6. Polityka i cele bezpieczeństwa.
7. Zarządzanie ryzykiem.
8. Zapewnienie bezpieczeństwa.
9. Promowanie bezpieczeństwa.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane