• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Wymagania EASA Part- M

szkolenie zamknięte

Wiedza z zakresu przepisów i wymagań dotyczących certyfikacji i funkcjonowania organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, umiejętności interpretacji i stosowania wymagań w praktyce.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA– 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

ADRESACI SZKOLENIA
1. Personel kierowniczy organizacji
2. Personel poświadczający
3. Pozostały zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
4. Personel przeglądów ARC

CELE SZKOLENIA

• Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu przepisów i wymagań dotyczących certyfikacji
i funkcjonowania organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
• Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności interpretacji i stosowania wymagań w praktyce oraz umiejętności pozyskiwania i aktualizacji przepisów
• Szkolenie przyczyni się do podniesienia świadomości uczestników w zakresie odpowiedzialności personelu w systemie zapewnienia zdatności


PROGRAM SZKOLENIA: Wymagania EASA Part- M

1. Struktura regulacji prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego
Basic Regulation: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 216/2008 Initial Airworthiness: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 748/2012
Continuing Airworthiness: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1321/2014
2. Rozporządzenie Komisji (WE) 1321/2014 z 26 listopada 2014 r. – omówienie
Art. 1 Cel i zakres
Art. 2 Definicje
Art. 3 Wymogi ciągłej zdatności do lotu
Art. 7 Wejście w życie
Art. 8 Środki Agencji
3. Part-M – struktura przepisów
Sekcja A, omówienie wybranych zagadnień:
- Odpowiedzialność
- Ciągła zdatność do lotu
- Organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
- Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu
Informacje podstawowe:
- Standardy obsługi technicznej 
- Podzespoły  
- Organizacja obsługi technicznej
- Poświadczenie obsługi — CRS
4. Part-M Sekcja B – informacje ogólne


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane