• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 50001:2018 oraz ISO 14001:2015

szkolenie zamknięte

Szkolenie przeznaczone jest dla audytorów wewnętrznych i kandydatów na audytorów wewnętrznych systemu zarządzania energią i zarządzania środowiskowego, którzy chcą uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności audytowania w oparciu o wymagania normy ISO 50001:2018 oraz ISO 14001:2015.

PROGRAM SZKOLENIA: Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 50001:2018 oraz ISO 14001:2015


Dzień I – ISO 50001:2018
 
1. Podstawowe pojęcia związane z efektywnością energetyczną i normą ISO 50001:2018 – wydajność energetyczna, wskaźniki wyniku energetycznego, energetyczna linia bazowa, znaczące wykorzystanie energii
2. Wymagania normy ISO 50001:2018
3. Czynniki stałe i zmienne mające wpływ na wykorzystanie energii w kontekście audytu wewnętrznego
4. Planowanie energetyczne – przegląd energetyczny, cele i cele szczegółowe w systemie zarządzania energią wg ISO 50001:2018 w kontekście audytu wewnętrznego
5. Ćwiczenia i warsztaty

Dzień II – ISO 14001:2015
 
1. Wymagania normy ISO 14001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
a. Specyficzne pojęcia i definicje
b. Aspekty środowiskowe i ich identyfikacja oraz ocena
c. Sterowanie operacyjne i gotowość na awarie
d. Identyfikacja wymagań prawnych i ocena zgodności
2. Ćwiczenia i warsztaty
 
Dzień III – prowadzenie audytu wewnętrznego
 
1. Zalecenia normy ISO 19011:2018
2. Ćwiczenia i warsztaty w kontekście prowadzenia audytu wewnętrznego systemu zarządzania
a. Podejmowanie, przebieg i sekwencja działań audytowych 
b. Planowanie i przygotowanie audytu 
c. Przygotowanie list kontrolnych
d. Konstruowanie pytań, ścieżek audytowych
e. Komunikowanie w audycie i zdolności interpersonalne
f. Zasady i etapy przeprowadzania audytu
g. Dokumentowanie ustaleń z audytu
h. Reagowanie na sytuacje nie zaplanowane
i. Nadzorowanie i przeprowadzanie działań poaudytowych
3. Egzamin końcowy
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 3 dni (24h szkoleniowe, 1h szkoleniowa= 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane