• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Coaching zespołowy

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom zalet pracy w grupie i pracy z grupą oraz mechanizmów budowanie zespołu i delegowanie zadań.

CELE SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom zalet pracy w grupie i pracy z grupą oraz mechanizmów budowanie zespołu i delegowanie zadań.

METODY PRACY:

 • gry,
 • ćwiczenia,
 • dyskusja,
 • miniwykład,
 • symulacje.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych pracą zespołową, budowaniem zespołu, delegowaniem zadań, współpracą, bo razem możemy osiągnąć więcej.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkolenjowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)

PROGRAM SZKOLENIA: Coaching zespołowy

 1. Samodoskonalenie.
 2. Analiza zespołu SWOT.
 3. Zarządzanie sytuacją.
 4. Delegowanie zadań.
 5. Budowanie relacji.
 6. Zarządzanie zmianą.
 7. Zarządzanie konfliktem.
 8. Motywowanie do działania.
 9. Informacja zwrotna.
 10. Praca w grupie.
 11. Coaching.
 12. Praktykowanie.
 13. Analizowanie.
 14. Przegląd & Samodoskonalenie.

Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?