• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Wymagania EASA Part- 66

szkolenie zamknięte

Przepisy i wymagania dotyczące licencjonowania personelu technicznego, nabycie umiejętności interpretacji i stosowania wymagań w praktyce oraz umiejętności pozyskiwania i aktualizacji przepisów.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA
– 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

GRUPA DOCELOWA
1.    Personel kierowniczy organizacji
2.    Personel monitorowania jakości
3.    Personel poświadczający
 
CELE SZKOLENIA
1.    Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu przepisów i wymagań dotyczących licencjonowania personelu technicznego
2.    Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności interpretacji i stosowania wymagań w praktyce oraz umiejętności pozyskiwania i aktualizacji przepisów


PROGRAM  SZKOLENIA: Wymagania EASA Part- 66

1. Struktura regulacji prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego:
Basic Regulation: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 216/2008 Initial Airworthiness: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 748/2012 Continuing Airworthiness: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1321/2014
2. Rozporządzenie Komisji (WE) 1321/2014  z 26 listopada 2014 r. – omówienie:
Art. 1 Cel i zakres
Art. 2 Definicje
Art. 5 Personel poświadczający
Art. 7 Wejście w życie
Art. 8 Środki Agencji
3. Part-66 – struktura przepisów
Sekcja A omówienie podstawowych wymagań:
- kategorie licencji
- przywileje (uprawnienia) właściwe dla kategorii licencji
- wymagania w zakresie wiedzy podstawowej
- wymagania w zakresie doświadczenia
- uprawnienia dotyczące statków powietrznych
- wnioskowanie o wydanie i przedłużanie ważności licencji
4. Part-66, Sekcja B – informacje ogólne
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?