• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Czynnik ludzki w organizacji lotniczej- szkolenie wstępne

szkolenie zamknięte

Wiedza z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na jakość obsługi technicznej, czynności planowania obsługi i zarządzania oraz możliwość popełnienia błędu, poprawa bezpieczeństwa.

UCZESTNICY / GRUPA DOCELOWA:
1. Personel kierowniczy organizacji.
2. Personel techniczny i wspomagający.
3. Personel poświadczający i wspomagający.
4. Pozostały personel organizacji.

CELE SZKOLENIA:
 • Przypomnienie i utrwalenie wiedzy z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na jakość obsługi technicznej, czynności planowania. obsługi i zarządzania oraz możliwość popełnienia błędu.
 • Poprawa bezpieczeństwa i jakości w organizacji lotniczej, poprzez minimalizację wpływu błędów na działalność organizacji.
 • Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na możliwość popełnienia błędu.

PROGRAM SZKOLENIA: Czynnik ludzki w organizacji lotniczej

 1. Wstęp do tematyki czynnika ludzkiego.
 2. Bezpieczeństwo/Czynniki organizacyjne.
 3. Błędy ludzkie.
 4. Wydolność ludzka i ograniczenia.
 5. Środowisko.
 6. Procedury, informacje, narzędzia i zwyczaje.
 7. Komunikowanie się.
 8. Praca zespołowa.
 9. Profesjonalizm i odpowiedzialność.
 10. Program organizacji w zakresie czynnika ludzkiego.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (14 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)
 

SYLWETKA TRENERA

Menadżer i inżynier z 26 letnią praktyką na wielu stanowiskach w organizacjach lotniczych w obszarach: operacji lotniczych, planowania i wykonywania obsługi technicznej, zarządzania jakością, szkolenia personelu lotniczego oraz zarządzania organizacjami lotniczymi. Trener z 8 letnią praktyką  w zakresie szkoleń. Autor i współautor wielu programów szkolenia zatwierdzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Poza szkoleniami personelu kierowniczego, personelu inżynieryjnego i personelu jakości organizacji lotnictwa cywilnego posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w budowaniu i doskonaleniu systemów jakości w organizacjach AMO, CAMO, FTO/ATO i AOC.
W trakcie pracy zawodowej prowadził wiele projektów związanych z uzyskaniem certyfikatu, rozszerzeniem zakresu certyfikatu oraz przygotowaniem i uruchomieniem nowych lokalizacji / baz obsługi liniowej samolotów Boeing, Airbus i ATR w Polsce i poza granicami. Opracował dokumentację jakości oraz przygotował do certyfikacji pięć baz obsługowych w Polsce oraz osiem baz w kilku krajach: Włochy, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Albania i Libia.

WYKSZTAŁCENIE:
- Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Transportu – organizacja transportu
- Absolwent Akademii Obrony Narodowej, Wydział Lotnictwa – zarządzanie organizacjami lotniczymi
- Słuchacz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Ekonomii – efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstwUKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA:
- Szkolenie z wymagań Part-145, Urząd Lotnictwa Cywilnego
- Szkolenie z wymagań Part-M, PCKL
- Szkolenie z wymagań Part-66, Royal-Star Aero
- Szkolenie w zakresie wymagań JAR-21, JAR-OPS 1&3, JAR-147, PLL LOT
- Szkolenie OPS 1, PCKL
- Szkolenie Part-M dla personelu przeglądu zdatności (ARC), Urząd Lotnictwa Cywilnego
- Szkolenie Podstawy prawne w obsłudze technicznej statków pow., PLL LOT
- Szkolenie czynnik ludzki w obsłudze technicznej statków pow., PLL LOT
- Szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa, P.P. Porty Lotnicze
- Szkolenie EC SAFA Programme, SGI AVIATION
- Certyfikat Internal Auditor 9001:2000, BSI
- Certyfikat specjalisty ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, TUV NORD
- Certyfikat trenera biznesu, Mazowiecka Szkoła Trenerów – Brainstorm

DOŚWIADCZENIE:
Wieloletni auditor, specjalista ds. jakości i QM w organizacjach AMO, CAMO, AOC, FTO. Trener/ Wykładowca w zakresie prawa i przepisów lotniczych: Part-145, Part-M, Part-66, systemów jakości organizacji AMO, CAMO, FTO oraz w zakresie czynników ludzkich w obszarze AMO, CAMO i działalności handlingowej.
- Ponad 550 zrealizowanych dni szkoleniowych dla personelu kierowniczego organizacji lotniczych, personelu inżynieryjnego i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu oraz personelu jakości.
- Doświadczony wykładowca /  trener w zakresie prawa i przepisów lotniczych oraz czynnika ludzkiego.     
- Przygotowanie i zrealizowanie cyklu szkoleń odświeżających dla personelu kilku organizacji AMO, realizacja szkoleń dla ponad 20 grup szkoleniowych.
- Doświadczony autor i współautor programów szkolenia w tym programów na typ statku powietrznego do uzyskania wpisu do licencji (poziom 3 wg. Part-66), części teoretyczna
i praktyczna.
- Opracowanie i przygotowanie do zatwierdzenia przez ULC  programów szkolenia dla 6 typów samolotów komunikacyjnych i Bussines Jet, po ukończeniu których ponad 60 osób uzyskało wpisy typu do licencji Part-66.
- Doświadczony autor dokumentacji systemu jakości posiadający praktyczne umiejętności opracowywania i wdrażania procedur wewnętrznych w organizacjach lotnictwa cywilnego.
- Przygotowanie dokumentacji systemu jakości i przygotowanie do procesu certyfikacji kilkunastu organizacji lotniczych (AMO, CAMO), opracowanie podręczników jakości w organizacjach FTO oraz AOC.

POZOSTAŁE OSIĄGNIĘCIA:
- Przygotowanie projektu i uruchomienie certyfikowanego ośrodka szkolenia operatorów tankowania statków powietrznych o MTOM powyżej 10000 kg:
- opracowanie założeń do projektu i harmonogramu certyfikacji
- opracowanie Charakterystyki Ośrodka Szkolenia
- opracowanie programów szkolenia
- opracowanie systemu kwalifikowania personelu ośrodka szkolenia
- certyfikacja Ośrodka przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
- realizacja szkoleń i prowadzenie egzaminów przy udziale ULC i PLKE
- doprowadzenie do uzyskania licencji operatora tankowania i uprawnień instruktora przez uczestników szkolenia
- realizacja szkoleń okresowych personelu tankowania statków powietrznych
- w zakresie prawa i przepisów oraz czynników ludzkich
- przygotowanie i wdrożenie autorskiego programu szkolenia w zakresie czynników ludzkich
z wykorzystaniem ćwiczeń i case stadies oraz nowoczesnych metod nauczania dorosłych
- Opracowanie nt., „Certyfikacja przewoźników lotniczych w świetle nowej ustawy prawo lotnicze” 2003r.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane