• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Obsługa techniczna Part- 145

szkolenie zamknięte

Zdobycie wiedzy z zakresu przepisów i wymagań dotyczących certyfikacji i funkcjonowania organizacji obsługowych, nabycie umiejętności interpretacji i stosowania wymagań w praktyce.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA
– 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut).

GRUPA DOCELOWA

1. Personel kierowniczy organizacji
2. Personel poświadczający
3. Personel techniczny i pozostały personel organizacji

Obsługa Techniczna 
• Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu przepisów i wymagań dotyczących certyfikacji
i funkcjonowania organizacji obsługowych
• Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności interpretacji i stosowania wymagań w praktyce oraz umiejętności pozyskiwania i aktualizacji przepisów
• Szkolenie przyczyni się do podniesienia świadomości uczestników w zakresie wpływu standaryzacji na jakość obsługi i bezpieczeństwo


PROGRAM SZKOLENIA: Obsługa techniczna Part- 145
 


1. Struktura regulacji prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego
Basic Regulation: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 216/2008 Initial Airworthiness:
• Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 748/2012
• Continuing Airworthiness: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1321/2014
2. Rozporządzenie Komisji (WE) 1321/2014  z 26 listopada 2014 r. – omówienie
• Art. 1 Cel i zakres
• Art. 2 Definicje
• Art. 4 Zezwolenia dla organizacji obsługi technicznej
• Art. 7 Wejście w życie
• Art. 8 Środki Agencji
• Związki i relacje między Part-M,  Part-145, Part-66 i Part-147
3. Part-145 – struktura przepisów
Sekcja A omówienie wybranych zagadnień:
• Zakres zatwierdzenia
• Wymagania dotyczące zaplecza
• Wymagania dotyczące personelu
• Personel poświadczający oraz personel wspomagają
• Wyposażenie, narzędzia i materiały
• Dane obsługowe
• Przygotowywanie obsługi
• Poświadczenie obsługi technicznej
• Dokumentacja obsługi technicznej
• Polityka bezpieczeństwa i jakości, procedury obsługi technicznej i systemu jakości
 4. Part-145 Sekcja B – informacje ogólneSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?