Szkolenie Czynnik ludzki w organizacji

szkolenie zamknięte

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na możliwość popełnienia błędów.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)

 

UCZESTNICY/GRUPA DOCELOWA

 • Personel kierowniczy organizacji
 • Personel techniczny i wspomagający

CELE SZKOLENIA
 •  Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na możliwość popełnienia błędu
 •  Poprawa bezpieczeństwa i jakości w organizacji lotniczej, poprzez minimalizację wpływu błędów na działalność organizacji

 PROGRAM SZKOLENIA

 
Wstęp do tematyki czynnika ludzkiego
 • Potrzeba omówienia czynnika ludzkiego 
 • Statystyka
 • Incydenty

 Bezpieczeństwo / Czynniki organizacyjne

 
Błędy ludzkie
 • Modele i teoria błędów
 • Rodzaje błędów 
 • Naruszenie przepisów
 • Skutki błędów
 • Unikanie błędów i zarządzanie błędami
 • Niezawodność ludzka
 
Wydolność ludzka i ograniczenia
 • Wzrok
 • Słuch
 • Przetwarzanie informacji
 • Koncentracja i spostrzegawczość
 • Świadomość sytuacyjna
 • Pamięć
 • Klaustrofobia i inne defekty psychiczne
 • Motywacja
 • Sprawność fizyczna / Zdrowie
 • Stres
 • Zarządzanie obciążeniem pracą
 • Zmęczenie
 • Alkohol, leki, narkotyki
 • Praca fizyczna
 • Czynności powtarzalne / zadowolenie z pracy

Środowisko
 • Odporność na naciski  
 • Czynniki stresujące
 • Presja czasu i terminy graniczne
 • Obciążenie pracą
 • Praca zmianowa
 • Hałas
 • Oświetlenie
 • Warunki klimatyczne i temperatura
 • Ruch i drgania
 • Oddziaływanie złożone różnych czynników
 • Bezpieczeństwo na stanowisku pracy 
 • Przerwy i oderwanie od pracy

 Procedury, informacje, narzędzia i zwyczaje
 • Procedura - zwyczaje / rozbieżności / normy

 Komunikowanie się
 • Zmiana ekip / przekazywanie zadań
 • Rozpowszechnianie informacji
 • Różnice kulturowe

 Praca zespołowa
 • Odpowiedzialność
 • Zarządzanie, nadzór, kierowanie
 • Podejmowanie decyzji
 Profesjonalizm i odpowiedzialność
 • Podtrzymywanie nawyków i ciągłe szkolenie
 • Zachowanie powodujące błędy
 • Asertywność
 Program organizacji w zakresie czynnika ludzkiego
 • Zgłaszanie błędów
 • Badanie błędów
 • Działania wyjaśniające źródła problemów 
 • Sprzężenie zwrotne

 

 

  


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?