• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Czynnik ludzki w organizacji

szkolenie zamknięte

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na możliwość popełnienia błędów.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)
 
UCZESTNICY/GRUPA DOCELOWA

 • Personel kierowniczy organizacji
 • Personel techniczny i wspomagający

CELE SZKOLENIA

 •  Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na możliwość popełnienia błędu
 •  Poprawa bezpieczeństwa i jakości w organizacji lotniczej, poprzez minimalizację wpływu błędów na działalność organizacji


 PROGRAM SZKOLENIA : Czynnik ludzki w organizacji

 

Wstęp do tematyki czynnika ludzkiego

 • Potrzeba omówienia czynnika ludzkiego 
 • Statystyka
 • Incydenty

 Bezpieczeństwo / Czynniki organizacyjne
 
Błędy ludzkie

 • Modele i teoria błędów
 • Rodzaje błędów 
 • Naruszenie przepisów
 • Skutki błędów
 • Unikanie błędów i zarządzanie błędami
 • Niezawodność ludzka

 Wydolność ludzka i ograniczenia

 • Wzrok
 • Słuch
 • Przetwarzanie informacji
 • Koncentracja i spostrzegawczość
 • Świadomość sytuacyjna
 • Pamięć
 • Klaustrofobia i inne defekty psychiczne
 • Motywacja
 • Sprawność fizyczna / Zdrowie
 • Stres
 • Zarządzanie obciążeniem pracą
 • Zmęczenie
 • Alkohol, leki, narkotyki
 • Praca fizyczna
 • Czynności powtarzalne / zadowolenie z pracy

Środowisko

 • Odporność na naciski  
 • Czynniki stresujące
 • Presja czasu i terminy graniczne
 • Obciążenie pracą
 • Praca zmianowa
 • Hałas
 • Oświetlenie
 • Warunki klimatyczne i temperatura
 • Ruch i drgania
 • Oddziaływanie złożone różnych czynników
 • Bezpieczeństwo na stanowisku pracy 
 • Przerwy i oderwanie od pracy

 Procedury, informacje, narzędzia i zwyczaje

 • Procedura - zwyczaje / rozbieżności / normy

 Komunikowanie się

 • Zmiana ekip / przekazywanie zadań
 • Rozpowszechnianie informacji
 • Różnice kulturowe

 Praca zespołowa

 • Odpowiedzialność
 • Zarządzanie, nadzór, kierowanie
 • Podejmowanie decyzji

 Profesjonalizm i odpowiedzialność

 • Podtrzymywanie nawyków i ciągłe szkolenie
 • Zachowanie powodujące błędy
 • Asertywność

 Program organizacji w zakresie czynnika ludzkiego

 • Zgłaszanie błędów
 • Badanie błędów
 • Działania wyjaśniające źródła problemów 
 • Sprzężenie zwrotne

SYLWETKA TRENERA

Magister psychologii, certyfikowany trener.
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Trenerów Metrum w Katowicach, która jako jedna z nielicznych w Polsce spełnia warunki kursu trenerskiego uznawanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Posiada 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych.
Już ponad 20 000 godzin spędziła z uczestnikami szkoleń.
Klinicznie pracuje z pacjentami.
Specjalistka w dziedzinie: zarządzania relacjami, komunikacji interpersonalnej, motywowania pracowników, rozwoju umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych, profesjonalnej obsługi klienta, profesjonalnego prowadzenia rozmów z klientami, komunikacji, asertywności oraz sposobów radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
W zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich specjalizuje się w obszarze budowania
i zarządzania zespołem, motywowaniem pracowników oraz sporządzaniem profili kompetencyjnych pracowników.
W swojej pracy szkoleniowej specjalizuje się w obszarach komunikacji interpersonalnej
i asertywności, zarządzania czasem i stresem, profesjonalnej obsługi klienta, efektywnej sprzedaży, sztuki negocjacji handlowych.
W swojej pracy ceni rzetelność i oryginalność, wykorzystuje autorskie metody pracy pozwalające na efektywne przyswajanie wiedzy w praktyczny sposób, dzięki czemu szkolenia zawsze oceniane są na najwyższą ocenę. Uczestnicy cenią sobie indywidualny sposób podejścia oraz bardzo praktyczną wiedzę w tematach prowadzonych szkoleń.
Jako trener biznesu pracuje z szeroką grupą odbiorców, zarówno z klientami indywidualnymi, pracownikami średniego, jak i wyższego szczebla firm o różnorodnym profilu działalności.
Szkoliła między innymi przedstawicieli takich firm jak: WARTA S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., FAURECIA WAŁBRZYCH S.A., Stolbud WłoszczowanS.A., Bank Spółdzielczy,  Realizowała cykl szkoleń dla pracowników: ING Banku Śląskiego, PKP Polskich Lini Kolejowych S. A., Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie.
Prowadzi szkolenia dedykowane dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkoliła między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kliecach, następujące Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Białystok, Częstochowa, Nowy Sącz, Radom, Kielce, Koszalin, Siedlce; Sąd Rejonowy w Opocznie, Urzędy Miast i Gmin, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego; Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?