• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Zarządzanie zespołem rozproszonym

szkolenie zamknięte

Kompetencje managerskie, które dotychczas przydawały się w pracy z zespołami stacjonarnymi nadal są istotne, jednocześnie podlegają wirtualizacji. Celem tego warsztatu jest wsparcie w transferze umiejętności zarządzania z offline do online.

Jeszcze kilka miesięcy wstecz przeniesienie pracy w tryb online było kwestią wyboru i można było się do tego przygotować. Dziś tam, gdzie to możliwe, stało się to „must be” i to praktycznie z dnia na dzień. 

PROGRMA SZKOLENIA: Zarządzanie zespołem rozproszonym

SESJA I (4h szkoleniowe w pierwszym dniu szkoleniowym)

1. Budowanie zaufania pomiędzy liderem a zespołem:

 • 5 poziomów zaufania w zespole rozproszonym w oparciu o teorię Management 3.0
 • Rola lidera w budowaniu zaufania. Narzędzie - mind map.
 • Budowanie autorytetu managera. Ankieta wśród uczestników lub praca w breakingrooms.

2. Kontrolowany konflikt w zespołach wirtualnych:

 • Zapobieganie zachowaniom zniechęcającym i mającym negatywny wpływ na zespół.
 • Gry członków zespołu, kiedy nikt nie patrzy.
 • Trójkąt dramatyczny Karpmana w zarządzaniu zespołem rozproszonym.
 • Teoria kontrolowanego wybuchu w rozwiązywaniu konfliktów online.

3. Zaangażowanie członków zespołów rozproszonego:

 • Eliminowanie barier w pracy zespołów rozproszonych.
 • Model 4 pytań, dających obraz zaangażowania. Praca w breakingrooms.
 • Strategia angażowania pracowników „na odległość”.

SESJA II (4h szkoleniowe w drugim dniu szkoleniowym)

4. Zdalne motywowanie i docenianie pracowników:

 • Quiz dla uczestników: motywatory, niemotywatory i demotywatory w zespołach wirtualnych.
 • Narzędzia zdalnego motywowania (LinkedIn, NAIS, virtual post-it i inne)

5. Delegowanie zadań, czy wyznaczanie celów?

 • Współodpowiedzialność, czyli co to jest praca nad wspólnym celem i jak ją wdrożyć.
 • Poziomy delegowania zadań w zespołach rozproszonych.
 • Dyskusja w breakingrooms + wnioski na forum.

6. Prowadzenie spotkań w „nierealu” – jak organizować i prowadzić?

 • Spotkania poranne rozpoczynające – wirtualna macierz „chcę i mam, chcę i nie mam.”
 • Spotkania projektowe – oddzielenie czasu na planowanie od czasu na działanie.
 • Wymiana doświadczeń.
 • Spotkania luźne virtual coffe break (tworzenie wirtualnych przestrzeni na spotkania jako jeden z podstawowych elementów zaufania).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (8h szkoleniowych, 2 sesje po 4h każda)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane