Szkolenie D-TLD

szkolenie zamknięte

Szkolenie z zakresu D/TLD ma na celu dostarczenie wiedzy z prawidłowego identyfikowania charakterystyk bezpieczeństwa, określenie ich ważności, oraz skutków wad podczas tworzenia FMEA.

PRZEDMIOT SZKOLENIA

Szkolenie z zakresu D/TLD ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy z prawidłowego identyfikowania charakterystyk bezpieczeństwa, określenie ich ważności, oraz skutków wad podczas tworzenia FMEA. 
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Podczas szkolenia przedstawiona zostanie metodologia prowadzenia audytów dla charakterystyk D/TLD, (LISTA PTAŃ), oraz wymagane kwalifikacje i kompetencje podczas nadzorowania charakterystyk D/TLD. 
 
METODOLOGIA SZKOLENIA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu oraz praktycznego podejścia wg, wymagań Klientów OEM.  
Podczas zajęć przewidziane są ćwiczenia.
 

PROGRAM SZKOLENIA: D-TLD

 
1. Nadzór nad charakterystykami D-TLD.
2. Znaczenie oraz identyfikacja  charakterystyk specjalnych, podział charakterystyk na kategoria A,B,C  wg, FORMEL Q.
3. Identyfikacja charakterystyk specjalnych oraz dokumentacji SZJ.
4. Analiza charakterystyce specjalnych w FMEA  działania zapobiegające dla     charakterystyk specjalnych.
5. Auditowanie charakterystyk specjalnych.
6. Działania korygujące po auditach dla charakterystyk specjalnych.
7. Kompetencje i kwalifikacje dla personelu wynikające z nadzoru nad charakterystykami.
8. Podsumowanie – pytania od Uczestników.
 
 CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)
 Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?