• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Dostrzeganie i eliminacja marnotrawstwa w procesie. Zwiększenie efektywności produkcji.

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zrozumienie zasad Kaizen, Lean Manufacturing, 5S i standaryzacji, nabycie umiejętności stosowania zasad Kaizen w swoim obszarze oraz ostrzeżenie przed najczęściej popełnianymi błędami.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Po szkoleniu Uczestnicy:
• będą posiadać WIEDZĘ w zakresie:

 • korzyści z Kaizen, Lean, 5S i standardów
 • kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego procesu ciągłego doskonalenia
 • narzędzi ciągłego doskonalenia
 • najczęściej popełnianych błędów przy wdrażaniu i stosowaniu Kaizen

• będą UMIELI:

 • systematycznie i systemowo stosować Kaizen w swoim obszarze
 • korzystać z narzędzi wspomagających wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie standardów
 • identyfikować marnotrawstwo
 • prowadzić działania doskonalące w swoich obszarach

• będą mogli zbudować POSTAWĘ polegającą na uświadomieniu sobie:

 • swojej roli w procesie ciągłego doskonalenia
 • umiejętności łączenia swoich celów i działań z działaniami innych

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:


• wszystkich, którzy chcą utrzymać bezpieczeństwo, skuteczność i efektywność na swoich stanowiskach pracy / swoich obszarach działania
• osób zajmujących się optymalizacją i doskonaleniem procesów,
• osób zarządzających formalnie lub nieformalnie.

PROGRAM SZKOLENIA: Dostrzeganie i eliminacja marnotrawstwa w procesie. Zwiększenie efektywności produkcji.

Dzień 1:

1.     Wprowadzenie                                                                               

2.     Podstawy Lean Manufacturing i Kaizen                                           

3.     Kluczowe elementy optymalizacji i ciągłego doskonalenia             

       ·       Podejście procesowe i zarządzanie procesami

       ·       PDCA,

       ·       Standard i praca standaryzowana

       ·       Środowisko i kultura doskonalenia

       ·       Cele i mierniki

       ·       Lider i jego rola

       ·       Zespół

Dzień 2:

4.     Wybrane narzędzia ciągłego doskonalenia                                     

       ·       5S

       ·       Diagram Ishikawy

       ·       Diagram Żółwia

       ·       Wywiad z pracownikiem

       ·       Balansowanie

       ·       Kanban

       ·       Visual Management

       ·       Audyt

5.     Podsumowanie                                                                                

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa= 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane