Szkolenie Dostrzeganie i eliminacja marnotrawstwa w procesie. Zwiększenie efektywności produkcji.

szkolenie zamknięte

Uczestnicy będą systematycznie i systemowo stosować Kaizen w swoim obszarze, korzystać z narzędzi wspomagających wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie standardów, identyfikować marnotrawstwo

Celem szkolenia jest:
• Zrozumienie zasad Kaizen, Lean Manufacturing, 5S i standaryzacji
• Nabycie umiejętności stosowania zasad Kaizen w swoim obszarze
• Ostrzeżenie przed najczęściej popełnianymi błędami

Po szkoleniu uczestnicy będą:
• posiadać WIEDZĘ w zakresie:

  • korzyści z Kaizen, Lean, 5S i standardów
  • kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego procesu ciągłego doskonalenia
  • narzędzi ciągłego doskonalenia
  • najczęściej popełnianych błędów przy wdrażaniu i stosowaniu Kaizen

• UMIELI:

  • systematycznie i systemowo stosować Kaizen w swoim obszarze
  • korzystać z narzędzi wspomagających wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie standardów
  • identyfikować marnotrawstwo
  • prowadzić działania doskonalące w swoich obszarach

• mogli zbudować POSTAWĘ polegającą na uświadomieniu sobie:

  • swojej roli w procesie ciągłego doskonalenia
  • umiejętności łączenia swoich celów i działań z działaniami innych

Szkolenie skierowane jest do:
• wszystkich, którzy chcą utrzymać bezpieczeństwo, skuteczność i efektywność na swoich stanowiskach pracy / swoich obszarach działania
• osób zajmujących się optymalizacją i doskonaleniem procesów,
• osób zarządzających formalnie lub nieformalnie.

Harmonogram szkolenia:

Dzień 1:

1.     Wprowadzenie                                                                               

2.     Podstawy Lean Manufacturing i Kaizen                                           

3.     Kluczowe elementy optymalizacji i ciągłego doskonalenia             1

·       Podejście procesowe i zarządzanie procesami

·       PDCA,

·       Standard i praca standaryzowana

·       Środowisko i kultura doskonalenia

·       Cele i mierniki

·       Lider i jego rola

·       Zespół

Dzień 2:

4.     Wybrane narzędzia ciągłego doskonalenia                                     

·       5S

·       Diagram Ishikawy

·       Diagram Żółwia

·       Wywiad z pracownikiem

·       Balansowanie

·       Kanban

·       Visual Management

·       Audyt

5.     Podsumowanie                                                                                

 

"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?