Szkolenie FTS- FUEL TANK SAFETY

szkolenie zamknięte

Zapoznanie uczestników szkolenia z krytycznymi parametrami konstrukcyjnymi (CDCCL), zasadami typowania i znakowania zadań obsługowych mających wpływ na bezpieczeństwo instalacji paliwowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA– 1 dzień ( 8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

ADRESACI SZKOLENIA
• Personel organizacji projektujących
• Personel organizacji produkujących
• Personel organizacji obsługi technicznej

CEL SZKOLENIA
• Zapoznanie uczestników szkolenia z krytycznymi parametrami konstrukcyjnymi (CDCCL), zasadami typowania i znakowania zadań obsługowych mających wpływ na bezpieczeństwo instalacji paliwowych
• Podniesienie świadomości uczestników szkolenia odnośnie zagrożeń w trakcie projektowania, produkcji i obsługi instalacji paliwowych statków powietrznych oraz źródeł zapłonu i metod przeciwdziałania


PROGRAM SZKOLENIA: FTS- FUEL TANK SAFETY
 

1. Wiadomości wstępne
Potrzeba szkolenia w zakresie bezpieczeństwa systemów paliwowych
2. Historia zagadnień związanych ze źródłami zapłonu, teoria dotycząca zapłonu, typowe zdarzenia, wydane dokumenty
• Podstawy teorii zapłonu
• Źródła zapłonu
• Wybuchowość mieszanki paliwa i powietrza
• Zachowanie się mieszanki w środowisku lotniczym
• Wpływ temperatury i ciśnienia, energia zapłonu
• "Trójkąt ogniowy"
• Wyjaśnienie sposobów zapobiegania wybuchowości: usunięcie źródła zapłonu, ograniczenie łatwopalności
• Świadomość zagrożeń występujących w układzie paliwowym, szczególnie w Układzie Ograniczenia Łatwopalności [Flammability Reduction System], stosowanie azotu
• Fuel Tank Safety JAA Recommendation Letter 2003 dla TC/STC holders
• JAA INT/POL 25/12 – JAA TGL

3. Lot TWA 800 – film
• Statystyka wypadków w wyniku niesprawności w układach paliwowych
• Badanie wypadków i poważnych wypadków oraz wynikające z nich wnioski
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane