• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Part 21, Part-M, Part-145- obowiązki i odpowiedzialność personelu w zakresie zapewnienia zdatności wyrobów, części i akcesoriów

szkolenie zamknięte

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu przepisów i wymagań dotyczących zachowania zgodności z podstawą certyfikacji wyrobów oraz zarządzania ciągłą zdatnością do lotu.

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA– 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)
 
CEL  SZKOLENIA
1. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu przepisów i wymagań dotyczących zachowania zgodności z podstawą certyfikacji wyrobów oraz zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
2. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności interpretacji i stosowania wymagań w praktyce oraz umiejętności pozyskiwania i aktualizacji przepisów
3. Szkolenie przyczyni się do podniesienia świadomości uczestników  szkolenia w zakresie wpływu standaryzacji na bezpieczeństwo

GRUPA DOCELOWA
1. Personel kierowniczy organizacji
2. Personel monitorowania jakości/ monitorowania zgodności
3. Personel poświadczający
4. Personel obszaru zapewnienia zdatności


PROGRAM SZKOLENIA: Obowiązki i odpowiedzialność personelu w zakresie zapewnienia zdatności wyrobów, części i akcesoriów na podstawie wymagań Part 21, Part-M, Part-145


1 Struktura regulacji prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego:
Basic Regulation: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 216/2008
Initial Airworthiness: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 748/2012
Continuing Airworthiness: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1321/2014
Soft law – AMC/GM 

2 Rozporządzenie komisji (UE) NR 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r.:
Artykuł 1 Zakres zastosowania i definicje
Artykuł 2 Certyfikacja wyrobów, części i akcesoriów
Artykuł 3 Zachowanie ważności certyfikatu typu i odpowiednich świadectw zdatności do lotu
Artykuł 7 Zezwolenie na lot
Artykuł 7a Dane dotyczące zgodności operacyjnej
Artykuł 8 Organizacje projektujące
Artykuł 9 Organizacje produkujące
Artykuł 10 Środki podejmowane przez Agencję 

3 Part-21 Certyfikacja statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów oraz organizacji projektujących i produkujących:
Wiadomości podstawowe:
PODCZĘŚĆ A — POSTANOWIENIA OGÓLNE
PODCZĘŚĆ B — CERTYFIKATY TYPU I OGRANICZONE CERTYFIKATY TYPU
PODCZĘŚĆ E — UZUPEŁNIAJĄCE CERTYFIKATY TYPU
PODCZĘŚĆ D — ZMIANY W STOSUNKU DO CERTYFIKATÓW TYPU
I OGRANICZONYCH CERTYFIKATÓW TYPU
PODCZĘŚĆ H – ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU I OGRANICZONE ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI DO LOTU
PODCZĘŚĆ I — ŚWIADECTWA ZDATNOŚCI W ZAKRESIE HAŁASU
PODCZĘŚĆ O — AUTORYZACJE EUROPEJSKIEJ NORMY TECHNICZNEJ
PODCZĘŚĆ P – ZEZWOLENIE NA LOT
PODCZĘŚĆ Q — ZNAKOWANIE WYROBÓW, CZĘŚCI I AKCESORIÓW
Szczegółowe omówienie:
PODCZĘŚĆ G — ZATWIERDZANIE ORGANIZACJI PRODUKUJĄCYCH
PODCZĘŚĆ J — ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI PROJEKTUJĄCEJ
PODCZĘŚĆ M — NAPRAWY 

4 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1321/2014 z dnia 26.11.2014 r.
Artykuł 1 Przedmiot i zakres
Artykuł 2 Definicje
Artykuł 3 Wymagania ciągłej zdatności do lotu
Artykuł 4 Zatwierdzenia organizacji obsługi technicznej
Artykuł 9 Środki Agencji 

5 Part-M  Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu
Wiadomości podstawowe:
PODSEKCJA A — PRZEPISY OGÓLNE
PODSEKCJA B — ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PODSEKCJA C — CIĄGŁA ZDATNOŚĆ DO LOTU
PODSEKCJA G — ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA CIĄGŁĄ ZDATNOŚCIĄ DO LOTU
PODSEKCJA I — POŚWIADCZENIE PRZEGLĄDU ZDATNOŚCI DO LOTU 

6 Part-145 Zatwierdzone organizacje obsługi technicznej
145.A.10 Zakres
145.A.20 Zakres zatwierdzenia
145.A.30 Wymagania dotyczące personelu
145.A.35 Personel poświadczający oraz personel wspomagający
145.A.45 Dane obsługowe
145.A.48 Wykonanie obsługi technicznej
145.A.50 Poświadczenie obsługi technicznej
145.A.55 Dokumentacja obsługi technicznej
145.A.60 Zgłaszanie zdarzeń lotniczych
145.A.75 Uprawnienia organizacji 

7 Odpowiedzialność w zakresie zapewnienia zdatności wyrobów, części i akcesoriów.
• Personel kierowniczy / personel nominowany organizacji: Part-21G, Part-21J, Part-M, Part-145
• Inżynierowie weryfikacji zgodności organizacji projektującej. Zachowanie zgodności z podstawą certyfikacji typu i wymogów ochrony środowiska.
• Personel poświadczający organizacji produkującej
• Personel przeglądu zdatności do lotu organizacji zarządzania ciągłą zdatnością
• Personel poświadczający organizacji obsługowej 
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane