• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Wymagania EASA Part- 147

szkolenie zamknięte

Wiedza z zakresu przepisów i wymagań dotyczących funkcjonowania organizacji szkolenia personelu technicznego umiejętności interpretacji i stosowania wymagań dotyczących szkoleń i egzaminów.

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA– 1 dzień ( 8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

GRUPA DOCELOWA
1. Personel kierowniczy organizacji
2. Personel poświadczający
3. Personel techniczny i pozostały personel organizacji

CELE SZKOLENIA
• Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu przepisów i wymagań dotyczących funkcjonowania organizacji szkolenia personelu technicznego
• Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności interpretacji i stosowania wymagań wymagań dotyczących szkoleń i egzaminów wymaganych do uzyskania licencji
 

PROGRAM SZKOLENIA: Wymagania EASA Part- 147


 
1. Struktura regulacji prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego
Basic Regulation: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 216/2008 Initial Airworthiness: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 748/2012
Continuing Airworthiness: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1321/2014
2. Rozporządzenie Komisji (WE) 1321/2014  z 26 listopada 2014 r. – omówienie
Art. 1 Cel i zakres
Art. 2 Definicje
Art.6 Wymagania dotyczące organizacji szkoleniowych
Art. 7 Wejście w życie
Art. 8 Środki Agencji
3. Part-147 – struktura przepisów
Sekcja A omówienie
4. Part-147 Sekcja B – informacje ogólne
 Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane