• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Kontrola jakości

szkolenie zamknięte

Szkolenie w sposób warsztatowy przygotuje uczestników do rozwiązywania problemów jakościowych we własnej organizacji z wykorzystaniem wielu narzędzi jakości.

PROGRAM SZKOLENIA: Kontrola jakości

DZIEŃ 1

1. Wprowadzenie.
2. Kluczowe elementy rozwiązywania problemów:

 • Jakość i zarządzanie jakością,
 • Podejście procesowe i zarządzanie procesami:
 • Cykl PDCA,
 • Standard i praca standaryzowana,
 • Środowisko i kultura rozwiązywania problemów,
 • Cele i mierniki.

3. Systematyczne podejście do rozwiązywania problemów:

 • Wstępna analiza problemu,
 • Powołanie zespołu:
 •  Lider i jego rola,
 •  Zespół i jego rola,
 •  Zasady powoływania zespołów,
 •  Współpraca w zespole,
 •  Idealny zespół.
 • Zdefiniowanie problemu,
 • Zdefiniowanie i wdrożenie działań krótkoterminowych,
 • Zdefiniowanie i potwierdzenie przyczyn źródłowych,
 • Zdefiniowanie działań długoterminowych,
 • Wdrożenie, monitorowanie i weryfikacja działań długoterminowych,
 • Standaryzacja – działania zapobiegające nawrotom problemu,
 • Podsumowanie i podziękowania dla zespołu.

4. Akceptacja klienta.
5. Identyfikacja podobnych procesów w celu zastosowania w nich wprowadzonych rozwiązań.
6. Standaryzacja działań.
7. Budowanie organizacji nakierowanej na analizę doświadczeń - Lessons Learned.
8. Narzędzia jakości:

 • 5W2H,
 • Wywiad z pracownikiem,
 • 5S,
 • 5W,
 • Wywiad z pracownikiem,
 • Diagram Ishikawy,
 • Diagram Żółwia,
 • Burza mózgów,
 • Analiza Pareto,
 • Flow Chart,
 • Visual Management,
 • Plan działań i status działań,
 • Audyt.

9.  Podsumowanie

DZIEŃ 2

1. Praca na przykładach przygotowanych przez klienta – zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
2. Podsumowanie szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut) Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?