Szkolenie Kontrola jakości

szkolenie zamknięte

Szkolenie w sposób warsztatowy przygotuje uczestników do rozwiązywania problemów jakościowych we własnej organizacji z wykorzystaniem wielu narzędzi jakości.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni-16 h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 min


OPIS SZKOLENIA

DZIEŃ 1
1. Wprowadzenie
2. Kluczowe elementy rozwiązywania problemów
o    Jakość i zarządzanie jakością
o    Podejście procesowe i zarządzanie procesami:
o    Cykl PDCA
o    Standard i praca standaryzowana
o    Środowisko i kultura rozwiązywania problemów
o    Cele i mierniki
3. Systematyczne podejście do rozwiązywania problemów:
o    Wstępna analiza problemu
o    Powołanie zespołu:
-Lider i jego rola
-Zespół i jego rola
-Zasady powoływania zespołów
-Współpraca w zespole
-Idealny zespół
o    Zdefiniowanie problemu
o    Zdefiniowanie i wdrożenie działań krótkoterminowych
o    Zdefiniowanie i potwierdzenie przyczyn źródłowych
o    Zdefiniowanie działań długoterminowych
o    Wdrożenie, monitorowanie i weryfikacja działań długoterminowych
o    Standaryzacja – działania zapobiegające nawrotom problemu
o    Podsumowanie i podziękowania dla zespołu
4. Akceptacja klienta
5. Identyfikacja podobnych procesów w celu zastosowania w nich wprowadzonych rozwiązań
6. Standaryzacja działań
7. Budowanie organizacji nakierowanej na analizę doświadczeń - Lessons Learned
8. Narzędzia jakości
o    5W2H
o    Wywiad z pracownikiem
o    5S
o    5W
o    Wywiad z pracownikiem
o    Diagram Ishikawy
o    Diagram Żółwia
o    Burza mózgów
o    Analiza Pareto
o    Flow Chart
o    Visual Management
o    Plan działań i status działań
o    Audyt
9.  Podsumowanie


DZIEŃ 2
1. Praca na przykładach przygotowanych przez klienta – zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
2. Podsumowanie szkoleniaSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?