Szkolenie QRQC - szybka reakcja na problemy jakościowe

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z metodą rozwiązywania problemów QRQC. 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA :

 • Poszerzenie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów.
 • Zrozumienie, w jaki sposób wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji.
 • Poznanie procesu rozwiązywania problemów w organizacji jako systemu działań korygujących w przedsiębiorstwie, którego podstawowym założeniem jest szybkość reakcji, a także prowadzenie jak najlepszej kontroli nad jakością.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Potrzeba identyfikacji przyczyn problemów, pojęcie przyczyny źródłowej (pierwotnej),
2.Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze,
3.Praca zespołowa w rozwiązywaniu problemów,
4.Rodzaje/poziomy QRQC (liniowe, wydziałowe, zakładowe)
5.Sformułowanie problemu w postaci „SMART” i za pomocą 5W2H,
6.Omówienie QRQC w oparciu o 8 etapów
7.Narzędzia wspomagające analizę przyczyn problemu:

 • metoda 5 x why,
 • burza mózgów,
 • diagram Ishikawy.

Ćwiczenia:

 • Analiza problemu przy użyciu diagramu Ishikawy i/lub 5 x why, 
 • Opis problemu za pomocą 5W2H.
 • Definiowanie działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych
 • Pełna analiza problemu przy użyciu QRQC

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA/WARSZTATÓW - 1 dzień , 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.)Wybierz termin szkolenia

cena 1200,- netto/os *

* Powyżej 1 osób cena za osobę wynosi 1100,- netto/os

Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane