• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie QRQC - szybka reakcja na problemy jakościowe

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z metodą rozwiązywania problemów QRQC. 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 1. Poszerzenie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów.
 2. Zrozumienie, w jaki sposób wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji.
 3. Poznanie procesu rozwiązywania problemów w organizacji jako systemu działań korygujących w przedsiębiorstwie, którego podstawowym założeniem jest szybkość reakcji, a także prowadzenie jak najlepszej kontroli nad jakością.

PROGRAM SZKOLENIA: QRQC - szybka reakcja na problemy jakościowe

1. Potrzeba identyfikacji przyczyn problemów, pojęcie przyczyny źródłowej (pierwotnej).
2. Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze.
3. Praca zespołowa w rozwiązywaniu problemów.
4. Rodzaje/poziomy QRQC (liniowe, wydziałowe, zakładowe).
5. Sformułowanie problemu w postaci „SMART” i za pomocą 5W2H.
6. Omówienie QRQC w oparciu o 8 etapów.
7. Narzędzia wspomagające analizę przyczyn problemu:

 • metoda 5 x why,
 • burza mózgów,
 • diagram Ishikawy.

ĆWICZENIA:

 1. Analiza problemu przy użyciu diagramu Ishikawy i/lub 5 x why. 
 2. Opis problemu za pomocą 5W2H.
 3. Definiowanie działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych.
 4. Pełna analiza problemu przy użyciu QRQC.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA/WARSZTATÓW: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.)

 Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?