• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Koszty logistyki przedsiębiorstw

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest rozpoznanie kosztów procesów logistycznych oraz określenie czynników wpływających na poziom poszczególnych kosztów i ich powstawanie oraz analiza, ocena i optymalizacja kosztów.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 2 DNI  (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)
 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:
pracowników wszystkich komórek przedsiębiorstwa, którzy planują i analizują koszty logistyki przedsiębiorstwa: specjalistów działu zakupów, zaopatrzenia, magazynów, transportu, sprzedaży, kierowników logistyki.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest rozpoznanie kosztów procesów logistycznych oraz określenie czynników wpływających na poziom poszczególnych kosztów i ich powstawanie oraz analiza, ocena i optymalizacja kosztów.


PROGRAM SZKOLENIA: Koszty logistyki przedsiębiorstw


 
1. Logistyka w przedsiębiorstwie
• cele i zadania logistyki przedsiębiorstwa
• organizacja systemu logistycznego a podział kosztów logistycznych
2. Czynniki kształtowania i redukcji kosztów logistycznych
• czynniki zewnętrzne i wewnętrzne
• potencjalne możliwości redukcji kosztów logistyki
3. Zakres kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie
• wyodrębnienie kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie
• podział kosztów
• koszty osobowe
• koszty amortyzacji
• utracone przychody
• koszty procesów informatycznych
4. Koszty zapasów
• koszty tworzenia zapasów
• koszty utrzymania zapasów
• koszty braku zapasów
• ekonomiczna wielkość zamówienia
• optymalizacja kosztów zapasów w odniesieniu do pozycji i grup asortymentowych
5. Koszty procesów magazynowych
• wyodrębnienie i podział kosztów magazynowych
• koszty utrzymania powierzchni
• koszty wyposażenia technicznego
6. Koszty transportu
• koszty transportu w kosztach logistycznych przedsiębiorstwa
• analiza opłacalności outsourcingu usług transportowych
• rodzaje outsourcingu w transporcie i jego wpływ na koszty
7. Poziom i struktura kosztów procesów logistycznych - mierniki i wskaźniki kosztów
8. Wpływ kosztów logistycznych na rentowność przedsiębiorstwa
• możliwości redukcji kosztów przedsiębiorstwa
• rachunek Activity Based Costing
9. Budżetowanie kosztów logistycznych
• tworzenie budżetu kosztów
• wykorzystanie budżetu kosztów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?