• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Optymalizacja procesów przezbrajania wg metodyki SMED wspieranej narzędziami analizy MTM

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest zapoznanie z metodą SMED, czyli metodą zminimalizowania czasu przezbrojeń i wynikających z tego korzyści dla organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA: Optymalizacja procesów przezbrajania wg metodyki SMED wspieranej narzędziami analizy MTM

DZIEŃ I: Zajecie teoretyczne – wykład plus prezentacja 


1. Porozmawiajmy o SMED

  • Metoda SMED – metoda zminimalizowania czasu przezbrojeń
  • Co to jest przezbrojenie
  • Korzyści płynące ze skracania czasów przezbrojeń

2. MTM (Methods Time Measurement) jako metoda rozkładająca analizowany proces na ruchy podstawowe zwane elementarnymi. 
3. Videofilmowanie
4. Analiza procesu przezbrajania

  • Analiza ruchów: Ekonomika ruchów elementarnych – zasada kształtowania optymalnej metody pracy z perspektywy sekwencji ruchów elementarnych niezbędnych do wykonania zadania.
  • Przezbrojenia wewnętrzne i zewnętrzne
  • Karty kontrolne 
  • Transport części i narzędzi (diagram Spagetti)t
  • Transformacja przezbrojeń (pośrednie urządzenia mocujące, usprawnienia, magazynowanie i zarządzanie narzędziami, operacje równoległe, zaciski mocujące, eliminacja regulacji)

5. Standaryzacja metod pracy zgodnych z zasadami ekonomiki ruchów elementarnych
6. Mechanizacja i automatyzacja
7. Doskonalenie i utrzymanie systemu ( PDCA, ciągły monitoring czasu przezbrojeń, OEE)
8. Metodyka SMED w praktyce : przykładowe przezbrojenie ( film wideo., arkusze rejestracji, analizy, wnioski , wdrożenie i redukcja czasu przezbrojenia).
9. Podsumowanie : Wybór maszyny/obszaru pilotażowego dla warsztatów 
 
DZIEŃ II: Zajęcia warsztatowe na wybranej maszynie montażowej.


Analiza SMED na wybranym przezbrojeniu przez uczestników szkolenia pod nadzorem trenera.
1. Stadium przygotowawcze - szczegółowa analiza organizacji przezbrojenia poprzez filmowanie całościowych procesów przezbrajania i dyskusję z operatorami na temat przebiegu przezbrojenia. 
2. Analiza ruchów elementarnych (MTM) na podstawie wideofilmowania i obserwacji
3. Rozgraniczenie przezbrojenia wewnętrznego i zewnętrznego - wykonywanie poszczególnych czynności odpowiednio wcześniej celem redukcji czasu traconego na przezbrajanie wewnętrzne, realizowane podczas postoju maszyn.
4. Przekształcenie przezbrojenia wewnętrznego w przezbrojenie zewnętrzne 
5. Racjonalizacja wszystkich aspektów operacji przezbrajania - dokonywanie prób racjonalizacji każdego elementu przezbrajania wewnętrznego i zewnętrznego
6. Przygotowanie standardów i kart przezbrojeń
7. Podsumowanie wyników warsztatów.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?