• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Zarządzanie ryzykiem wyrobów medycznych

szkolenie zamknięte

Zapoznanie uczestników z metodologią zarządzania ryzykiem związanym z wyrobami medycznymi wg ISO 14971. Szkolenie obejmuje również zarządzanie ryzykiem procesów i dostaw wymagane przez ISO 13485.

CEL SZKOLENIA: 

Zapoznanie uczestników z metodologią zarządzania ryzykiem związanym z wyrobami medycznymi wg ISO 14971. Szkolenie obejmuje również zarządzanie ryzykiem procesów i dostaw wymagane przez ISO 13485. 

GRUPA DOCELOWA:

Producenci wyrobów medycznych, osoby odpowiedzialne za zgodność regulatorową wyrobów lub biorące udział w ocenie zgodności.

PROGRAM SZKOLENIA: Zarządzanie ryzykiem wyrobów medycznych

 

I. Zarządzanie ryzykiem wyrobów medycznych zgodnie normą PN-EN ISO 14971:

 • Ocena ryzyka w całym cyklu życia wyrobu.
 • Przewidziane zastosowanie i identyfikacja właściwości związanych z bezpieczeństwem wyrobu medycznego.
 • Identyfikacja zagrożeń.
 • Oszacowanie ryzyk systuacji zagrażających.
 • Techniki analizy ryzyka.
 • Metoda FMEA do oceny ryzyka.
 • Ocena dopuszczalności ryzyka.
 • Sterowanie ryzykiem.
 • Częste błędy popełniane przy ocenie ryzyka.
 • Organizacja i dokumentowanie działań przy ocenie ryzyka.
 • Korzyści z przeprowadzania oceny ryzyka.

II. Zarządzanie ryzykiem procesów.

III. Zarządzanie ryzykiem związanym z dostawami.


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 h = 45 minut)
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane