• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie TPM+SMED - szkolenie on-line

szkolenie zamknięte

Podczas szkolenia zostaną omówione techniki umożliwiające skracanie czasów przezbrajania maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych oraz całkowitego  produktywnego utrzymania ruchu maszyn.

TPM– Total Productive Maintenance to zbiór sprawdzonych technik i rozwiązań, których celem jest zwiększenie wykorzystania maszyn i urządzeń w procesie produkcji.
Celem TPM jest włączenie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego, tak aby dążyć do osiągnięcia ZERO usterek maszyn, ZERO wad produkcji oraz ZERO wypadków przy pracy.

SMED to skrót od ”Single-Minute Exchange of Die”. SMED to koncepcja teoretyczna zawierająca grupę technik, które umożliwiają przeprowadzenie przezbrojenia i ustawienia maszyny (procesu), w czasie krótszym niż 10 minut.


PROGRAM SZKOLENIA: TPM+SMED


I dzień

•    Jakie są oczekiwania organizacji i klientów firmy w odniesieniu do TPM. 
•    Definicja klientów, SIPOC, SMART
•    Jak mierzyć efektywność działań TPM – główne mierniki.
•    OEE, MTBF, MTTR
•    Filary i definicja TPM – trochę teorii i definicji.
•    Jak TPM wpływa na zyski firmy i jak poprawia użyteczność maszyn i pracowników.
•    Definicja użyteczności. Wartość dla klientów i zysk dla firmy. 6 strat w utrzymaniu ruchu.
•    Statystyczna kontrola maszyn – przewidywanie anomalii i prewencyjne utrzymanie ruchu.

II dzień

•    SMED
•    Główne założenia metody.
•    Etapy podnoszenia efektywności przezbrojeń maszyn.
•    Synergia TPM i ciągłego doskonalenia w firmie.
•    PDCA
•    Raporty a3 i 8D w TPM,
•    Ergonomia i bezpieczeństwo pracy jako ważny element TPM.
•    5S
•    Jak teoria ograniczeń pozwala optymalnie organizować działania wokół TPM.
•    PARETO,
•    TOC, balansowanie procesów

CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa= 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane