Szkolenie TPM+SMED - szkolenie on-line

szkolenie zamknięte

TPM ? Total Productive Maintenance; SMED to skrót od ?Single-Minute Exchange of Die?.

TPM – Total Productive Maintenance to zbiór sprawdzonych technik i rozwiązań, których celem jest zwiększenie wykorzystania maszyn i urządzeń w procesie produkcji.
Celem TPM jest włączenie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego, tak aby dążyć do osiągnięcia ZERO usterek maszyn, ZERO wad produkcji oraz ZERO wypadków przy pracy.

SMED to skrót od ”Single-Minute Exchange of Die”. SMED to koncepcja teoretyczna zawierająca grupę technik, które umożliwiają przeprowadzenie przezbrojenia i ustawienia maszyny (procesu), w czasie krótszym niż 10 minut.

Plan godzinowy szkolenia on-line:

1  i 2 dzień (9.00 – 15.30)
9.00 – 10.30 – blok szkoleniowy
10.30 – 10.45 (przerwa)
10.45 – 12.00 – blok szkoleniowy
12.00 – 12.45 (przerwa obiadowa)
12.45 – 14.00 – blok szkoleniowy
14.00 – 14.15 (przerwa)
14.15 – 15.30 – blok szkoleniowy

PROGRAM SZKOLENIA:

I dzień

•    Jakie są oczekiwania organizacji i klientów firmy w odniesieniu do TPM. 
•    Definicja klientów, SIPOC, SMART
•    Jak mierzyć efektywność działań TPM – główne mierniki.
•    OEE, MTBF, MTTR
•    Filary i definicja TPM – trochę teorii i definicji.
•    Jak TPM wpływa na zyski firmy i jak poprawia użyteczność maszyn i pracowników.
•    Definicja użyteczności. Wartość dla klientów i zysk dla firmy. 6 strat w utrzymaniu ruchu.
•    Statystyczna kontrola maszyn – przewidywanie anomalii i prewencyjne utrzymanie ruchu.

II dzień
•    SMED
•    Główne założenia metody.
•    Etapy podnoszenia efektywności przezbrojeń maszyn.
•    Synergia TPM i ciągłego doskonalenia w firmie.
•    PDCA
•    Raporty a3 i 8D w TPM,
•    Ergonomia i bezpieczeństwo pracy jako ważny element TPM.
•    5S
•    Jak teoria ograniczeń pozwala optymalnie organizować działania wokół TPM.
•    PARETO,
•    TOC, balansowanie procesówSzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?