• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Podróż Mistrza – wprowadzenie do mentoringu

szkolenie zamknięte

Szkolenie obejmuje najważniejsze aspekty prowadzenia mentoringu, metody i techniki pracy oraz jest ukierunkowany na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w organizowaniu procesów. Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli mentora, dzięki procesowi nauczania, który łączy międzynarodowe standardy w zakresie mentoringu, teorię, studia przypadków i własną praktykę.

CEL SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy w zakresie wykorzystania mentoringu jako metody rozwoju,
 • Szkolenie umożliwia przygotowanie przyszłych mentorów do prowadzenia procesów mentoringowych w podstawowym wymiarze.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PO UKOŃCZONYM SZKOLENIU: 

 • Uczestnicy szkolenia nauczą się rozumienia roli i odpowiedzialności mentora oraz poznają zasady budowania relacji w procesie mentoringowym.
 • Uczestnicy będą potrafili zaprojektować w sposób kompleksowy proces mentoringowy.
 • Szkolenie wyposaży uczestników w świadomość kluczowych kompetencji dla roli mentora oraz możliwościach ich doskonalenia.
 • Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania macierzy stylów społecznych w relacjach z mentee.
 • Uczestnicy przećwiczą wybrane narzędzia i techniki wykorzystywane w mentoringu.
 • Uczestnicy poznają najczęstsze błędy i pułapki w pracy mentora.

PROGRAM SZKOLENIA : Podróż Mistrza – wprowadzenie do mentoringu

1. Mentoring: czym jest i do czego służy?

 • Mentoring wśród innych możliwości rozwoju i wprowadzania zmian.
 • Kim jest mentor – a kim nie jest? Jaka jest jego rola w procesie rozwoju drugiej osoby?
 • Profil mentora. Umiejętności. Etyka. Kompetencje.
 • Czy każdy może być mentorem?

2. Przygotowanie do współpracy: 

 • Proces mentoringowy. Kluczowe etapy. Konstrukcja sesji. 
 • Kontraktowanie – kompetencja mentora i znaczenie dla procesu.
 • Ty – My – Ja: Jak zbudować relację monitoringową? 
 • Za co odpowiedzialny jest mentor i mentee.

3. M&M – mentor i mentee czyli para doskonała:

 • Specyfika uczenia się dorosłych i jej znaczenie dla procesu.
 • Wykorzystanie modelu K. Blancharda w procesie mentoringowym.
 • Wykorzystanie stylów komunikacji społecznej do pracy z mentee.

4. Wybrane narzędzia pracy w mentoringu.

5. Ograniczenia i korzyści. Pułapki w mentoringu.  

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane