Szkolenie Pracownik a zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji.

szkolenie otwarte/zamknięte

Pracownik a zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji. Budowanie świadomości, zaangażowania i odpowiedzialności.

GRUPA DOCELOWA:

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na rzecz organizacji bez względu na ich lokalizację w strukturze firmy, stanowisko czy sposób zatrudnienia (etat czy outsourcing).

CELE SZKOLENIA:

Zbudowania świadomości roli, zadań i odpowiedzialności pracowników w nowoczesnej organizacji, współpracy w firmie jak w jednym zespole a nie w kilku zespołach ograniczonych do poszczególnych działów.

Uświadomienie konieczności pracy zgodnie z zasadą „3 x Nie”.

Uświadomienie roli standardów i pracy zgodnie ze standardami w osiąganiu celów przez organizację, procesy i poszczególnych pracowników.

Uświadomienie konieczności stosowania podejścia procesowego i myślenia procesowego do zarzadzania na każdym poziomie organizacji.

Zbudowanie świadomości ciągłego doskonalenia dl pracowników, procesów i organizacji.

KORZYŚCI:

Umiejętność stosowanie podejścia procesowego i myślenia procesowego w swoim obszarze.

Zrozumienie swojej roli w kontekście ról innych pracowników i całej organizacji.

Świadome stosowanie ciągłego doskonalenia w swoim obszarze.

Poprawa współpracy pomiędzy pracownikami, procesami i w całej organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Wprowadzenie

2.    Jakość, czyli co?

a.    Definicja jakości

b.    Kontrola jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości, zarządzanie jakością

c.    Zasady zarządzania jakością jako dobre praktyki pracy

3.    Klient – czyli kto?

a.    Klient i rodzaje klientów

b.    Wymagania Klientów i ich spełnianie

c.    Przekładanie wymagań Klienta na właściwości procesów w organizacji

4.    Proces i podejście procesowe w zarządzaniu organizacją

5.    Lider i zespół

6.    Organizacja, proces, zespół, lider, pracownik – role, zadania, uprawnienia, kompetencje

7.    Standard i praca standaryzowana

8.    Samokontrola i Zasada 3xNIE

9.    Monitorowanie i audyty

10.    PDCA i proces ciągłego doskonalenia

11.    Analiza wybranych przykładów pozytywnych i negatywnych z praktyki

12.    Podsumowanie szkolenia

CZAS TRWANIA: 8 godzin szkoleniowych

SYLWETKA TRENERA:

Absolwent Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Jakością, Efektywne Zarzadzanie Przedsiębiorstwem, Optymalizacji Procesów i Doskonalenia Jakości, Auditor Wiodący ISO 9001, Akademia Trenera, Akademia Rozwoju Osobistego, Psychologia w Biznesie. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Szkolenia prowadzi od 2012 roku. Posiada 20-letnie doświadczenie we współpracy i komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi

w handlu i branży motoryzacyjnej – w tym w kooperacji z partnerami z Azji (Japonia, Korea, Chiny). Praktyczne doświadczenie jakościowe i procesowe – ponad 10 lat pracy w działach jakości różnych firm z branży motoryzacyjnej i pokrewnych. Przeszedł wszystkie szczeble kariery: serwisant jakości, inżynier jakości w procesie, inżynier jakości w nowych projektach, menedżer jakości. Współpracował z takimi klientami jak: Ferrari, Opel, Magna Steyr, Saab, Jaguar, FIAT, KIA, Hyundai, Suzuki, Audi.

Dysponuje wiedzą i doświadczeniem odnośnie podejścia procesowego oraz zarządzania systemami zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949.

Ukończone kursy: Menadżer Jakości - Quality Manager (TÜV), Pełnomocnik Jakości – QM Representative (TÜV), Pełnomocnik ISO 9001, Pełnomocnik ZSZ ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, Auditor Wiodący ISO 9001 (DEKRA), Auditor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Auditor Wewnętrzny ISO 14001:2004, Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2000), Auditor Wewnętrzny Systemu ISO/TS 16949:2009, VDA 6.3 Process Auditor (VDA QMC), Qualification as a Product Auditor VDA 6.5 (VDA QMC), Audytor procesu wg. VDA 6.3. Moduł A – podstawy, Module E – Qualification as Process Auditor VDA 6.3 (VDA QMC), Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów na bazie grupy VW, Interpretacja wymagań ISO/TS 16949, Wymagania normy ISO 9001:2015, Interpretacja wymagań ISO/TS 16949, AQAP 2110:2009 wydanie 3, Certyfikat Six Sigma Green Belt, Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania, Kazien personalny, Podstawy rysunku technicznego dla nie inżynierów, Decision Base, Przywództwo i zarządzanie przez wartości, Zarządzanie Zespołem, Rozmowa oceniająca i budowanie planów rozwojowych, Energetyczne przywództwo – zarzadzanie zespołem, Autoprezentacja medialna, Systemowe Zarządzanie Organizacją, Project Management, Profesjonalna obsługa trudnego klienta, Praktyki 5S: dbałość o porządek i dobre gospodarowanie, Narzędzia jakości i techniki rozwiązywania problemów, Zaawansowane planowanie jakości wyrobu APQP i zatwierdzanie detali produkcyjnych PPAP, Narzędzia jakości i techniki rozwiązywania problemów z elementami statystycznego sterowania procesem SPC, Rozwój kompetencji sprzedażowych, Strategie i techniki skutecznego wpływu na klienta, Negocjacje handlowe, Techniki Komunikacji Interpersonalnej, Rozwój osobisty z elementami asertywności i negocjacji, Zarządzanie terenem, Profesjonalne Metody Sprzedaży - Specyficzne Zastosowania, Strategia Skutecznej Prezentacji, Profesjonalne Metody Sprzedaży

Specjalizacja trenerska: zarządzanie procesowe, optymalizacja procesów, lean management, ciągłe doskonalenie, narzędzia rozwiązywania problemów, systemy zarządzania, współpraca z klientami i dostawcami, umiejętności miękkie w pracy inżynierskiej.Wybierz termin szkolenia

cena 990,- netto/os *

* Powyżej 2 osób cena za osobę wynosi 890,- netto/os


Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

  • proces szkolenia,
  • sala szkoleniowa,
  • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, obiad,
  • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?