• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Pracownik a zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji

szkolenie zamknięte

Pracownik a zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji. Budowanie świadomości, zaangażowania i odpowiedzialności.

GRUPA DOCELOWA:

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na rzecz organizacji bez względu na ich lokalizację w strukturze firmy, stanowisko czy sposób zatrudnienia (etat czy outsourcing).

CELE SZKOLENIA:

 • Zbudowania świadomości roli, zadań i odpowiedzialności pracowników w nowoczesnej organizacji, współpracy w firmie jak w jednym zespole a nie w kilku zespołach ograniczonych do poszczególnych działów.
 • Uświadomienie konieczności pracy zgodnie z zasadą „3 x Nie”.
 • Uświadomienie roli standardów i pracy zgodnie ze standardami w osiąganiu celów przez organizację, procesy i poszczególnych pracowników.
 • Uświadomienie konieczności stosowania podejścia procesowego i myślenia procesowego do zarzadzania na każdym poziomie organizacji.
 • Zbudowanie świadomości ciągłego doskonalenia dl pracowników, procesów i organizacji.

KORZYŚCI:

 • Umiejętność stosowanie podejścia procesowego i myślenia procesowego w swoim obszarze.
 • Zrozumienie swojej roli w kontekście ról innych pracowników i całej organizacji.
 • Świadome stosowanie ciągłego doskonalenia w swoim obszarze.
 • Poprawa współpracy pomiędzy pracownikami, procesami i w całej organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA: Pracownik a zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji

1. Wprowadzenie.
2. Jakość, czyli co?

 • Definicja jakości,
 • Kontrola jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości, zarządzanie jakością,
 • Zasady zarządzania jakością jako dobre praktyki pracy.

3. Klient – czyli kto?

 • Klient i rodzaje klientów,
 • Wymagania Klientów i ich spełnianie,
 • Przekładanie wymagań Klienta na właściwości procesów w organizacji.

4. Proces i podejście procesowe w zarządzaniu organizacją.
5. Lider i zespół.
6. Organizacja, proces, zespół, lider, pracownik – role, zadania, uprawnienia, kompetencje.
7. Standard i praca standaryzowana.
8. Samokontrola i Zasada 3xNIE.
9. Monitorowanie i audyty.
10. PDCA i proces ciągłego doskonalenia.
11. Analiza wybranych przykładów pozytywnych i negatywnych z praktyki.
12. Podsumowanie szkolenia.

CZAS TRWANIA: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina = 45 min.)

SYLWETKA TRENERA

Absolwent Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Jakością, Efektywne Zarzadzanie Przedsiębiorstwem, Optymalizacji Procesów i Doskonalenia Jakości, Auditor Wiodący ISO 9001, Akademia Trenera, Akademia Rozwoju Osobistego, Psychologia w Biznesie. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
Szkolenia prowadzi od 2012 roku.
Posiada 20-letnie doświadczenie we współpracy i komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi w handlu i branży motoryzacyjnej – w tym w kooperacji z partnerami z Azji (Japonia, Korea, Chiny).
Praktyczne doświadczenie jakościowe i procesowe – ponad 10 lat pracy w działach jakości różnych firm z branży motoryzacyjnej i pokrewnych. Przeszedł wszystkie szczeble kariery: serwisant jakości, inżynier jakości w procesie, inżynier jakości w nowych projektach, menedżer jakości.
Współpracował z takimi klientami jak: Ferrari, Opel, Magna Steyr, Saab, Jaguar, FIAT, KIA, Hyundai, Suzuki, Audi.
Dysponuje wiedzą i doświadczeniem odnośnie podejścia procesowego oraz zarządzania systemami zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949.
Ukończone kursy: Menadżer Jakości - Quality Manager (TÜV), Pełnomocnik Jakości – QM Representative (TÜV), Pełnomocnik ISO 9001, Pełnomocnik ZSZ ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, Auditor Wiodący ISO 9001 (DEKRA), Auditor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Auditor Wewnętrzny ISO 14001:2004, Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2000), Auditor Wewnętrzny Systemu ISO/TS 16949:2009, VDA 6.3 Process Auditor (VDA QMC), Qualification as a Product Auditor VDA 6.5 (VDA QMC), Audytor procesu wg. VDA 6.3. Moduł A – podstawy, Module E – Qualification as Process Auditor VDA 6.3 (VDA QMC), Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów na bazie grupy VW, Interpretacja wymagań ISO/TS 16949, Wymagania normy ISO 9001:2015, Interpretacja wymagań ISO/TS 16949, AQAP 2110:2009 wydanie 3, Certyfikat Six Sigma Green Belt, Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania, Kazien personalny, Podstawy rysunku technicznego dla nie inżynierów, Decision Base, Przywództwo i zarządzanie przez wartości, Zarządzanie Zespołem, Rozmowa oceniająca i budowanie planów rozwojowych, Energetyczne przywództwo – zarządzanie zespołem, Autoprezentacja medialna, Systemowe Zarządzanie Organizacją, Project Management, Profesjonalna obsługa trudnego klienta, Praktyki 5S: dbałość o porządek i dobre gospodarowanie, Narzędzia jakości i techniki rozwiązywania problemów, Zaawansowane planowanie jakości wyrobu APQP i zatwierdzanie detali produkcyjnych PPAP, Narzędzia jakości i techniki rozwiązywania problemów z elementami statystycznego sterowania procesem SPC, Rozwój kompetencji sprzedażowych, Strategie i techniki skutecznego wpływu na klienta, Negocjacje handlowe, Techniki Komunikacji Interpersonalnej, Rozwój osobisty z elementami asertywności i negocjacji, Zarządzanie terenem, Profesjonalne Metody Sprzedaży - Specyficzne Zastosowania, Strategia Skutecznej Prezentacji, Profesjonalne Metody Sprzedaży.
Specjalizacja trenerska: zarządzanie procesowe, optymalizacja procesów, lean management, ciągłe doskonalenie, narzędzia rozwiązywania problemów, systemy zarządzania, współpraca z klientami i dostawcami, umiejętności miękkie w pracy inżynierskiej.
Kilku dotychczasowych klientów: AQ Wiring Systems, ECI, Nemak, Brembo, NordGlass, Hutchinson, Gestamp, Daewon, MAN Accounting Center, Lear, PSI, PPG, Galvo, Solvay, Adient, Maflow, TI Automotive, Faurecia, Radaway, NPA SKAWINA, Manuli Hydraulics Manufacturing, ArcelorMittal Distribution Solutions Poland, Truvant Europe, POMMIER POLSKA, Tenglong, Seoyon E-HWA, Johnson Electric, Kabat Tyre, Bito Technika Magazynowa, Tenneco.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?