Szkolenie Zarządzanie przez angażowanie- sztuka motywacji siebie i pracowników

szkolenie zamknięte

Uczestnicy sami stworzą model kompetencji motywacyjnych, zarówno automotywacji, jak i budowania zaangażowania podległych im ludzi na bazie przedstawionych im rozwiązań.

ZARZĄDZANIE PRZEZ ANGAŻOWANIE – SZTUKA MOTYWACJI SIEBIE I PRACOWNIKÓW 

To szkolenie pomoże uczestnikom przejść drogę pomiędzy funkcją menadżera, a liderem świadomie motywującym swój zespół i poszczególnych jego członków. W trakcie ćwiczeń uczestnicy sami stworzą model kompetencji motywacyjnych, zarówno automotywacji, jak i budowania zaangażowania podległych im ludzi na bazie przedstawionych im rozwiązań bazujących na współczesnej naszym czasom wiedzy z zakresu pozafinansowej motywacji.

KORZYŚCI 
DOWIESZ SIĘ 
 •     jak motywować siebie i innych
 •     jak rozwijać w sobie zdolność inspirowania i wyzwalania energii w sobie i innych
 •     jak komunikować, by przynosiło to efekt pożądany a nie przypadkowy
 •     jak odróżniać intencje od potrzeb drugiej strony
PRZEKROCZYSZ SIĘ 
 •     wyzwalając się z ograniczeń stojących na drodze potrzebnych zasobów
 •     udrażniając ich przepływ, byś mógł z nich korzystać
 •     nabywając zdolności przeformułowania zasobów działających motywacyjnie
 •     dowiadując się jak uniknąć dotychczasowych błędów i jak osiągać ekologiczne cele w temacie motywacji
STANIESZ SIĘ 
 •     osobą działającą z poziomu dostępu do swojego potencjału motywacyjnego
 •     osobą świadomie zarządzającą relacjami z ludźmi, swoim dobrostanem, sukcesem
 •     osobą żyjącą z poziomu własnej autentyczności, spójności wewnętrzno-zewnętrznej, szanowaną, cenioną, będącą inspiracją i autorytetem dla innych
PROGRAM SZKOLENIA 
ZARZĄDZANIE PRZEZ ANGAŻOWANIE – SZTUKA MOTYWACJI SIEBIE I PRACOWNIKÓW


Wprowadzenie do zagadnienia motywacji
 •     Czym jest motywacja, współczesne jej rozumienie
 •     Rodzaje działań motywacyjnych w zależności od poziomu rozwoju lidera i charakterystyki zespołu
 •     Skuteczne motywatory i demotywatory, z których motywatorów warto korzystać oraz jak unikać tych drugich
 •     Bank pomysłów na skuteczną motywację w specyfice pracy zespołu i poszczególnych osób Złota piątka najlepszych motywatorów.
 •     Dyskusja na temat wyników badania Polska Mapa Motywacji  w odniesieniu do pracy w organizacjach Uczestników. Dostosowanie działań liderskich do potrzeb pracowników.
Automotywacja i indywidualizacja działań motywacyjnych
 •     Automotywacja i jej wpływ na skuteczność działań motywujących pracownika – zasada samospełniających się przekonań – praca z własnymi przekonaniami
 •     Piramida Diltsa w procesach motywacji – spójność przede wszystkim – wprowadzenie i ćwiczenie
 •     Zmiana zachowań wg Aronsona. Pomiędzy karą i nagrodą
 •     Dwuczynnikowa teoria Herzberga. Czynniki higieny a rzeczywiste motywatory.
 •     Prawa motywacji wg Denny’ego. - ćwiczenie – „Nowe sposoby motywowania”, prezentacja i omówienie ćwiczenia.
Motywacyjny charakter działań codziennych
 •     Motywowanie podczas delegowania zadań – ćwiczenia w parach
 •     Motywowanie podczas monitorowania – ćwiczenia w parach
 •     Motywowanie podczas udzielania informacji zwrotnej – ćwiczenia w parach
Coaching w służbie motywującego lidera
 •     Czym jest a czym nie jest coaching – czyli jak korzystać z coachingu w motywowaniu swoich pracowników
 •     Coaching w rozmowach indywidualnych z pracownikiem - ćwiczenia
 •     Wspólne określanie celu spotkania
 •     Wspólne określanie poziomu realizacji zawodowych celów przez pracownika
 •     Wspólne określanie potrzeby zmian, metod ich wprowadzania i zakresu
 •     Wspólne określanie planu, czasu realizacji zadań, wskaźników potrzebnych do określenia ich efektywności

Podsumowanie, dobre praktyki, przeniesienie wyników na codzienność zawodową uczestników.


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?