• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Pracownik a zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji - online

szkolenie zamknięte

Pracownik a zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji. Budowanie świadomości, zaangażowania i odpowiedzialności.

GRUPA DOCELOWA:

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na rzecz organizacji bez względu na ich lokalizację w strukturze firmy, stanowisko czy sposób zatrudnienia (etat czy outsourcing).

CELE SZKOLENIA:

 • Zbudowania świadomości roli, zadań i odpowiedzialności pracowników w nowoczesnej organizacji, współpracy w firmie jak w jednym zespole a nie w kilku zespołach ograniczonych do poszczególnych działów.
 • Uświadomienie konieczności pracy zgodnie z zasadą „3 x Nie”.
 • Uświadomienie roli standardów i pracy zgodnie ze standardami w osiąganiu celów przez organizację, procesy i poszczególnych pracowników.
 • Uświadomienie konieczności stosowania podejścia procesowego i myślenia procesowego do zarzadzania na każdym poziomie organizacji.
 • Zbudowanie świadomości ciągłego doskonalenia dl pracowników, procesów i organizacji.

KORZYŚCI:

 • Umiejętność stosowanie podejścia procesowego i myślenia procesowego w swoim obszarze.
 • Zrozumienie swojej roli w kontekście ról innych pracowników i całej organizacji.
 • Świadome stosowanie ciągłego doskonalenia w swoim obszarze.
 • Poprawa współpracy pomiędzy pracownikami, procesami i w całej organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA: Pracownik a zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji

1. Wprowadzenie.
2. Jakość, czyli co?

 • Definicja jakości,
 • Kontrola jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości, zarządzanie jakością,
 • Zasady zarządzania jakością jako dobre praktyki pracy.

3. Klient – czyli kto?

 • Klient i rodzaje klientów,
 • Wymagania Klientów i ich spełnianie,
 • Przekładanie wymagań Klienta na właściwości procesów w organizacji.

4. Proces i podejście procesowe w zarządzaniu organizacją.
5. Lider i zespół.
6. Organizacja, proces, zespół, lider, pracownik – role, zadania, uprawnienia, kompetencje.
7. Standard i praca standaryzowana.
8. Samokontrola i Zasada 3xNIE.
9. Monitorowanie i audyty.
10. PDCA i proces ciągłego doskonalenia.
11. Analiza wybranych przykładów pozytywnych i negatywnych z praktyki.
12. Podsumowanie szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina = 45 min.)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?