Szkolenie Pracownik a zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji.

szkolenie zamknięte

Pracownik a zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji. Budowanie świadomości, zaangażowania i odpowiedzialności.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Wprowadzenie
2.    Jakość, czyli co?
a.    Definicja jakości
b.    Kontrola jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości, zarządzanie jakością
c.    Zasady zarządzania jakością jako dobre praktyki pracy
3.    Klient – czyli kto?
a.    Klient i rodzaje klientów
b.    Wymagania Klientów i ich spełnianie
c.    Przekładanie wymagań Klienta na właściwości procesów w organizacji
4.    Proces i podejście procesowe w zarządzaniu organizacją
5.    Lider i zespół
6.    Organizacja, proces, zespół, lider, pracownik – role, zadania, uprawnienia, kompetencje
7.    Standard i praca standaryzowana
8.    Samokontrola i Zasada 3xNIE
9.    Monitorowanie i audyty
10.    PDCA i proces ciągłego doskonalenia
11.    Analiza wybranych przykładów pozytywnych i negatywnych z praktyki
12.    Podsumowanie szkolenia

CZAS TRWANIA: 8 godzin szkoleniowych

SYLWETKA TRENERA
Absolwent Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Jakością, Efektywne Zarzadzanie Przedsiębiorstwem, Optymalizacji Procesów i Doskonalenia Jakości, Auditor Wiodący ISO 9001, Akademia Trenera, Akademia Rozwoju Osobistego, Psychologia w Biznesie. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.
Szkolenia prowadzi od 2012 roku. Posiada 20-letnie doświadczenie we współpracy i komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
w handlu i branży motoryzacyjnej – w tym w kooperacji z partnerami z Azji (Japonia, Korea, Chiny). Praktyczne doświadczenie jakościowe i procesowe – ponad 10 lat pracy w działach jakości różnych firm z branży motoryzacyjnej i pokrewnych. Przeszedł wszystkie szczeble kariery: serwisant jakości, inżynier jakości w procesie, inżynier jakości w nowych projektach, menedżer jakości. Współpracował z takimi klientami jak: Ferrari, Opel, Magna Steyr, Saab, Jaguar, FIAT, KIA, Hyundai, Suzuki, Audi.
Dysponuje wiedzą i doświadczeniem odnośnie podejścia procesowego oraz zarządzania systemami zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949.
Ukończone kursy: Menadżer Jakości - Quality Manager (TÜV), Pełnomocnik Jakości – QM Representative (TÜV), Pełnomocnik ISO 9001, Pełnomocnik ZSZ ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, Auditor Wiodący ISO 9001 (DEKRA), Auditor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Auditor Wewnętrzny ISO 14001:2004, Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2000), Auditor Wewnętrzny Systemu ISO/TS 16949:2009, VDA 6.3 Process Auditor (VDA QMC), Qualification as a Product Auditor VDA 6.5 (VDA QMC), Audytor procesu wg. VDA 6.3. Moduł A – podstawy, Module E – Qualification as Process Auditor VDA 6.3 (VDA QMC), Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów na bazie grupy VW, Interpretacja wymagań ISO/TS 16949, Wymagania normy ISO 9001:2015, Interpretacja wymagań ISO/TS 16949, AQAP 2110:2009 wydanie 3, Certyfikat Six Sigma Green Belt, Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania, Kazien personalny, Podstawy rysunku technicznego dla nie inżynierów, Decision Base, Przywództwo i zarządzanie przez wartości, Zarządzanie Zespołem, Rozmowa oceniająca i budowanie planów rozwojowych, Energetyczne przywództwo – zarzadzanie zespołem, Autoprezentacja medialna, Systemowe Zarządzanie Organizacją, Project Management, Profesjonalna obsługa trudnego klienta, Praktyki 5S: dbałość o porządek i dobre gospodarowanie, Narzędzia jakości i techniki rozwiązywania problemów, Zaawansowane planowanie jakości wyrobu APQP i zatwierdzanie detali produkcyjnych PPAP, Narzędzia jakości i techniki rozwiązywania problemów z elementami statystycznego sterowania procesem SPC, Rozwój kompetencji sprzedażowych, Strategie i techniki skutecznego wpływu na klienta, Negocjacje handlowe, Techniki Komunikacji Interpersonalnej, Rozwój osobisty z elementami asertywności i negocjacji, Zarządzanie terenem, Profesjonalne Metody Sprzedaży - Specyficzne Zastosowania, Strategia Skutecznej Prezentacji, Profesjonalne Metody Sprzedaży
Specjalizacja trenerska: zarządzanie procesowe, optymalizacja procesów, lean management, ciągłe doskonalenie, narzędzia rozwiązywania problemów, systemy zarządzania, współpraca z klientami i dostawcami, umiejętności miękkie w pracy inżynierskiej.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?