Szkolenie Projektowanie sterowane przez klienta

szkolenie zamknięte

Poznaj idee szkolenia, które jest oparte na logice QFD z wykorzystaniem podstawowych metod, narzędzi i zasad stosowanych w tym podejściu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 dzień  (7 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

PROGRAM SZKOLENIA

1. Klient produkt procesy – panel I 

 • Przepływ procesu a struktura organizacyjna jego obsługi – mapy przepływu i struktury,
 • Rodzaje klientów: klient nabywca, klienci wewnętrzni i ich relacje wewnętrzne,
 • Logika QFD – Rozwinięcia wymagań klienta w łańcuchu dostawców,
 • Procesy – wspierające i pomocnicze w łańcuchu dostawców.

2. Wymagania klienta – rozpoznawanie i precyzowanie 

 • Model Ischikawy dobrego produktu i usługi,
 • Model Kano – wartościowanie wymagań klienta,
 • Głos Klienta – diagram drzewa  i jego rozwiniecie w wybór cech krytycznych, 
 • Zasada Pareto (ABC) – wymagania główne a efekt personalizacji wymagań klientów, 
 • Dekompozycja funkcjonalna – wstęp do definiowania wymagań technicznych. 

3. Źródła pozyskiwania wiedzy o wymaganiach klientów 

 • Zapytania ofertowe,
 • Spotkania z klientem – matrix kompetencji klienta i jego uzupełnianie,
 • Wizyty robocze – spotkania, warsztaty dla klienta, wizyty klienta w zakładzie,
 • Projekty , D FMEA i P FMEA, 
 • Audyty, wizyty robocze i reklamacje, 
 • Wywiady, targi, drzwi otwarte, 
 • Scanowanie rynku, jego trendów i kształtujących się potrzeb.

4. Matrycowe metody porządkowania i precyzowania wymagań klienta 

 • Matryca Y – X – porównywania wymagania cechy klienta z parametrami materiału, 
 • Matryca X – X – matryce zderzeniowe, 
 • Kombinacje matryc – matryce wielowymiarowe obrazujące wzajemne zależności wymagań. 

5. Podsumowanie – szkolenia 

Część praktyczna na przykładach z AGD – produkcja pralek, zmywarek i suszarek (przykłady i case study do analizy przez zespół).

SYLWETKA TRENERA I AUTORA PROGRAMU

Absolwent Wydziału Mechanicznego i  Organizacji i Zarządzania Politechniki  Łódzkiej. Pasjonat wdrażania filozofii zarządzania jakością dla  przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Zagadnienie zgłębia zarówno w formie teoretycznej studiując  książki i artykuły E. Doeminga, J. Jurana, T. Ohno,  D. Shainina, K. Ishikawy i innych twórców zagadnienia, jak i praktycznie, przekładając wiedzę na praktykę w zarządzaniu przedsiębiorstwami realizacji projektów.  Posiada certyfikat Master Black Belta wydany przez Steinbeis University Berlin oraz certyfikat auditora VDA 6.1, 6.3, 6.5, ISO 9001, IATF 16949. 

Jako wykładowca współpracuje z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim, Wyższą Szkołą Bankowości w Toruniu oraz Project Management Institute Poland Charter Oddział w Łodzi.

W 2002 realizując swoje zainteresowania zarządzaniem jakością rozpoczął pracę jako inżynier jakości dostawców w korporacji B/S/H (Bosch and Simens Hausgerate). Specjalizował się w dostawcach produkujących w technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy.

W ramach współpracy z dostawcami prowadził projekty związane z uruchomieniem w Polsce firm Ilpea Paranowa, Inkaelek oraz projekt shop-in–shop uruchomienia oddziału firmy Xerox. 

W 2004 awansował na szefa sekcji zarządzania jakością dostawców dla trzech fabryk produkcyjnych w lokalizacji łódzkiej. Jego największym sukcesem było zmienienie koncepcji zarządzania jakością z podejścia kontrolnego opartego na kontroli wejściowej na zarządzanie procesowe w oparciu o dane dostawców oraz wykrycie błędu w programowaniu panelu kontrolnego w skali koncernowej.

W 2005 rozpoczął swoją przygodę z metodologią Six Sigma jako pierwszy kończąc w B/S/H w Łodzi projekt na poziomie Green Belt. W 2006 odbył pięciotygodniowy kurs prowadzenia projektu według metodologii Six Sigma w Erding Niemcy a 2007 uzyskał certyfikat Black Belta.

W latach 2006 – 2010 odpowiadał za rozwój programu Lean Six Sigma w lokalizacji łódzkiej, za co otrzymał nagrodę firmy B/S/H. Stworzył koncepcję szkolenia i prowadzenia projektów według własnych autorskich pomysłów dostosowując program do rzeczywistych potrzeb organizacji. W 2009 wraz z zespołem Lean Six Sigma fabryki zmywarek osiągnął 1 milion Euro oszczędności. Przeszkolił 10 fal Green Beltów rozszerzając stosowanie podejścia Lean Six Sigma także na działy usługowe przedsiębiorstwa.

W 2010 uzyskał certyfikat MBB kończąc kurs zorganizowany przez Steinbeis University Berlin publiczną prezentacją w Berlinie na temat : „Application of Run Chart for steer processes” i „Estimation of the reliability for new products”.

W 2011 w ramach pionu rozwoju biznesu został kierownikiem działu rozwoju jakości dostawców. Wraz ze swoim zespołem : Anną Lis, Katarzyną Fabijanowską, Jakubem Okajem i Michałem Szymczakiem , Martyną Brożyńską oraz współpracy z Arturem Salonem stworzył koncepcję i wdrażał programy: „Budowy kultury zarządzania przy użyciu SPC” oraz  „Program zarządzania ryzykiem w produktach i projektach ”. W ramach programu rozwoju polskich dostawców zespół opracował metodę szybkiego skanowania potencjału przedsiębiorstw pod kątem potencjału jakościowego i ekonomicznego. Pomysłodawca i moderator szeregu workshopów związanych z optymalizacją pracy wewnątrz organizacji jak i z dostawcami.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane