• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Projektowanie sterowane przez klienta

szkolenie zamknięte

Poznaj idee szkolenia, które jest oparte na logice QFD z wykorzystaniem podstawowych metod, narzędzi i zasad stosowanych w tym podejściu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 dzień  (7 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

PROGRAM SZKOLENIA: Projektowanie sterowane przez klienta

1. Klient produkt procesy – panel I 

 • Przepływ procesu a struktura organizacyjna jego obsługi – mapy przepływu i struktury,
 • Rodzaje klientów: klient nabywca, klienci wewnętrzni i ich relacje wewnętrzne,
 • Logika QFD – Rozwinięcia wymagań klienta w łańcuchu dostawców,
 • Procesy – wspierające i pomocnicze w łańcuchu dostawców.

2. Wymagania klienta – rozpoznawanie i precyzowanie 

 • Model Ischikawy dobrego produktu i usługi,
 • Model Kano – wartościowanie wymagań klienta,
 • Głos Klienta – diagram drzewa  i jego rozwiniecie w wybór cech krytycznych, 
 • Zasada Pareto (ABC) – wymagania główne a efekt personalizacji wymagań klientów, 
 • Dekompozycja funkcjonalna – wstęp do definiowania wymagań technicznych. 

3. Źródła pozyskiwania wiedzy o wymaganiach klientów 

 • Zapytania ofertowe,
 • Spotkania z klientem – matrix kompetencji klienta i jego uzupełnianie,
 • Wizyty robocze – spotkania, warsztaty dla klienta, wizyty klienta w zakładzie,
 • Projekty , D FMEA i P FMEA, 
 • Audyty, wizyty robocze i reklamacje, 
 • Wywiady, targi, drzwi otwarte, 
 • Scanowanie rynku, jego trendów i kształtujących się potrzeb.

4. Matrycowe metody porządkowania i precyzowania wymagań klienta 

 • Matryca Y – X – porównywania wymagania cechy klienta z parametrami materiału, 
 • Matryca X – X – matryce zderzeniowe, 
 • Kombinacje matryc – matryce wielowymiarowe obrazujące wzajemne zależności wymagań. 

5. Podsumowanie – szkolenia 

Część praktyczna na przykładach z AGD– produkcja pralek, zmywarek i suszarek (przykłady i case study do analizy przez zespół).Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?