• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Sprzedaż produktów klasy premii

szkolenie zamknięte

Uczestnicy poznają zasady odpowiedniego przygotowania do sprzedaży produktów premium oraz typologię klienta premium i pasujących do nich technik sprzedaży.

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie zasad odpowiedniego przygotowania do sprzedaży produktów premium,
 • Poznanie typologii klienta premium i pasujących do nich technik sprzedaży,
 • Zdobycie umiejętności proaktywnego podejścia do sprzedaży,
 • Wypracowanie najlepszych dla danego produktu technik prezentacji oferty handlowej,
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu ofensywnych technik sprzedaży,
 • Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sprzedaży i obrony ceny.


METODY PRACY:

 • case study,
 • warsztaty,
 • burze mózgów,
 • ćwiczenia indywidualne, grupowe,
 • dyskusje,
 • warsztaty pisania.

*wszystkie ćwiczenia opracowane są na autorskich arkuszach

PROGRAM SZKOLENIA: Sprzedaż produktów klasy premii


1. Sprzedaż produktów premium – czym jest?

 • Istota oraz klasyfikacja produktów i marek luksusowych
 • Charakterystyka dóbr luksusowych
 • Rynek dóbr luksusowych w Polsce

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenie – „charakterystyka mojego produktu”.

2. Nieprzygotowanie do sukcesu, to przygotowanie do porażki. Przygotowanie do sprzedaży:

 • Określenie żelaznych zasad w przygotowaniu do sprzedaży
 • Rola skryptu sprzedażowego i standardów obsługi klienta w sprzedaży produktów premium
 • Określenie dotychczasowych nawyków sprzedażowych
 • Wytypowanie dotychczasowych dobrych praktyk sprzedażowych

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenie – „dobre sprzedażowe praktyki”, ćwiczenie w parach na case studies mające na celu zaobserwowanie dotychczasowych nawyków sprzedażowych.

3. Twoi klienci – Twoją wizytówką:

 • Kim jest klient produktów luksusowych, co go charakteryzuje – typologia
 • Specyfika obsługi klienta luksusowego
 • Motywy zakupowe oraz potrzeby klienta
 • Psychologia zachowań zakupowych nabywców dóbr luksusowych
 • Wypracowanie narzędzi sposobów jak sobie radzić z każdym typem klienta.

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, ćwiczenie – „segmentacja”, ćwiczenie – „typowe potrzeby i motywy zakupowe segmentu”, ćwiczenie – „typologia klienta”.

4. Pierwsze wrażenie siłą dobrego zakończenia:

 • Określenie elementów wpływających na pierwsze wrażenie
 • Nabycie umiejętności wywierania i rozpoznawania pierwszego wrażenia

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów.

5. Siła pytań w badaniu potrzeb i kierowaniu rozmową. Kto pyta, ten rządzi:

 • Aktywne słuchanie – klient sam mówi, czego potrzebuje, trzeba to tylko wyłapać
 • Określenie strategii zadawania pytań
 • Wypracowanie warsztatu pytań, które kierują rozmową i stymulują rozmówcę do dokonania zakupu
 • Określenie innych metod badania potrzeb, które pomagają sprzedaży wiązanej i uzupełniającej
 • Określenie poziomów potrzeb klienta

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w parach – „czytanie między wierszami”, ćwiczenie w parach – „dobre pytania”.

6. Aktor, lekarz, czy prezenter oferty:

 • Określenie schematu robienia prezentacji produktowej
 • Wypracowanie dobrych praktyk prezentera
 • Wyznaczenie korzyści racjonalnych i emocjonalnych
 • USP (unique selling proposition) jako klucz do efektywnej sprzedaży
 • Nabycie umiejętności sprzedaży przez korzyści odpowiednie do typu danego klienta
 • Cross selling i up selling – jak stymulować wartość koszyka zakupowego klienta premium (konkretne zwroty, które można wykorzystać w sprzedaży)

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia w parach – „moje USP”, ćwiczenie w parach – „korzyści dla klienta”, ćwiczenie w parach – scenki: „odpowiednie korzyści” oraz „cross i up selling”.

7. Lubi, ufa, kupuje. Sztuka perswazji i wywierania wpływu:

 • Określanie trafnych argumentów
 • Określenie kierunków perswazyjnych
 • Poznanie technik wywierania wpływu
 • Elementy negocjacji – najbardziej popularne techniki, ich wykorzystanie i obrona przed nimi
 • Nabycie praktycznej umiejętności obrony ceny
 • Klient też manipuluje – poznanie typowych symptomów manipulacji oraz jak się przed nimi bronić

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?