• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Rekrutacja od A do Z

szkolenie zamknięte

Szkolenie skierowane jest do specjalistów HR oraz rekrutrów, którzy planują i realizują proces rekrutacji na co dzień i pragną doskonalić wiedzę i umiejętności dla efektywnego przeprowadzania pełnego procesu rekrutacji. Jest to intensywny kurs o bardzo praktycznym charakterze, które uwzględniają współczesne realia biznesowe, zmieniające się oczekiwania i potrzeby kandydatów do pracy.

CELE SZKOLENIA: 

 • Celem głównym szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zaprojektowania i przeprowadzenia kompleksowego procesu rekrutacji. 
 • Szkolenie umożliwia przygotowanie praktyczne do każdego z etapów procesu: począwszy od zdefiniowania potrzeby rekrutacyjnej, poprzez ogłoszenie, współpracę z hiring managerem, przeprowadzenie rozmów rekrutacyjnych, wykorzystaniu testów i zadań praktycznych przy jednoczesnym świadomym budowaniu wizerunku swojej organizacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PO UKOŃCZONYM SZKOLENIU: 

 • Uczestnicy będą potrafili zaprojektują w sposób kompleksowy proces rekrutacyjny  uwzględniający rodzaj stanowiska i oczekiwania hiring managera.
 • Szkolenie wyposaży Uczestników świadomość kluczowych kompetencji na stanowisku rekrutera oraz możliwościach ich doskonalenia.
 • Uczestnicy nauczą się w jaki sposób zorganizować i przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne w różnych formach. 
 • Uczestnicy przećwiczą przygotowywanie profili rekrutacyjnych, prowadzenie wywiadów rekrutacyjnych oraz przygotowanie rekrutacyjnych zadań praktycznych.
 • Uczestnicy poznają najczęstsze błędy w procesie rekrutacji i selekcji pracowników. 

PROGRAM SZKOLENIA :Rekrutacja od A do Z

Dobry rekruter czyli kto?

 • Rynek pracy a sposoby rekrutacji.
 • Rekruter – Kandydat – Manager: czyli praca z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Kompetencje rekrutera.

Dobry kandydat czyli czy wiesz kogo szukasz?

 • Przygotowanie się rekrutera do projektu. Badanie potrzeb. Współpraca z hiring managerem.
 • Profil kandydata: doświadczenie, wiedza czy potencjał?
 • Źródła pozyskiwania kandydatów. „First time proces.”
 • Co zrobić, jeśli kandydatów brak?
 • Employer branding – inspiracje z rynku.

Dobra rekrutacja czyli jaka?

 • Rekrutacja to projekt. Jak nim zarządzić?
 • Ogłoszenie rekrutacyjne: jak pisać i co pisać aby kandydat nas znalazł.
 • Podróż kandydata przez proces vs podróż rekrutera przez proces.
 • Candidate experience – zadbaj o dobre doświadczenie kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna jako jedna z metod selekcji:

 • Przygotowanie pracodawcy do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Rozmowa kwalifikacyjna – zasady i dobre praktyki:
 • F2F, on line, wywiad telefoniczny.
 • Kwalifikacje a kompetencje. Jak je zweryfikować w czasie rozmowy?
 • O co chcemy zapytać – rodzaje pytań.
 • Jakich pytań i zachowań unikaj na spotkaniu.
 • Budujemy bazę trafnych i bezpiecznych pytań.
 • Jak sprawdzić motywację kandydata?
 • Co oprócz rozmowy? Referencje i rekomendacje.
 • Case study: symulacja rozmowy wg dobrych praktyk: ćwiczenia w parach.

„Trudne” projekty:

 • Rekrutacja po raz pierwszy. Skąd czerpać wiedzę?
 • „Trudny” kandydat.
 • Rekrutacja ilościowa – jak nią zarządzić?
 • Udzielanie informacji kandydatom odrzuconym. Dlaczego warto i jak to robić?

Codzienność Rekrutera: (case study)

 • Jak prezentować kandydatów hirnig managerowi?
 • Błędy rekrutacyjne.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane