• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Savoir-vivre z elementami etykiety i protokołu dyplomatycznego

szkolenie zamknięte

Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu savoir-vivre, dress code, etykiety i protokołu dyplomatycznego, uwrażliwienie na różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 dzień (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

CEL SZKOLENIA : 

Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu savoir - vivre, etykiety i protokołu dyplomatycznego w administracji, uwrażliwienie na różnice kulturowe w kontaktach międzynarodowych,  poznanie zasad współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.


ZAKRES SZKOLENIA : Savoir-vivre z elementami etykiety i protokołu dyplomatycznego *

Podstawowe pojęcia, podstawowe zasady

Dyplomacja na świecie, w unii europejskiej i w Polsce

Konwencja wiedeńska

Etykieta i dobre obyczaje

Etykieta w biznesie

Przyjęcia: organizacja i uczestniczenie

Bogaty świat kulinariów i alkoholi

Dress code

Kontakty i relacje

O zachowaniu się na co dzień, w różnych sytuacjach

*SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA UDOSTĘPNIANY NA ŻYCZENIE KLIENTASzukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane