• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Standaryzacja

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat procesu i podejścia procesowego, standardu i pracy standaryzowanej, samokontroli i zasady 3xNIE, 5S i marnotrawstwa a także PDCA.

PROGRAM SZKOLENIA: Standaryzacja


1. Wprowadzenie
2. Proces i podejście procesowe
3. Standard i praca standaryzowana
4. Samokontrola i Zasada 3xNIE
5. 5S i marnotrawstwo
6. PDCA
7. Monitorowanie i audyty
8. Narzędzia jakości w standaryzacji

  • Diagram żółwia
  • 5W2H
  • 5W
  • Diagram Ishikawy
  • Burza mózgów
  • Analiza Pareto
  • Raport 8D

9. Proces ciągłego doskonalenia
10. Podsumowanie szkolenia
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA  - 2 dni (16h szkoleniowych, 1h szkoleniowa = 45 minut)Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane