Szkolenie CP - CONTROL PLAN (Plany kontroli)- szkolenie online

szkolenie otwarte/zamknięte

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do definiowania, tworzenia, wdrażania, wykorzystania i doskonalenia planów kontroli.

CP - CONTROL PLAN (Plan nadzoru /Plan kontroli)
 
ADRESACI SZKOLENIA

•    osoby tworzące plany kontroli
•    osoby wykorzystujące w swoich działaniach plany kontroli
•    osoby odpowiedzialne za procesy i uczestniczące w procesach
•    osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych wyrobów/projektów
•    audytorzy wewnętrzni i audytorzy dostawców

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

•    zdobycie informacji pozwalających na opracowywanie i zarządzanie planami kontroli
•    poznanie dobrych praktyk i najczęstszych błędów w zakresie tworzenia i korzystania z planów kontroli

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie
2. Plan kontroli w APQP
3. Plan kontroli a wymagania specyfikacji IATF 16949.
4. Elementy planu kontroli.
5. Analiza ryzyka a plan kontroli
6. Tworzenie planu kontroli
7. Powiązanie planu kontroli z innymi elementami systemu zarządzania jakością w organizacji
8. Korzystanie z planu kontroli
9. Nadzorowanie planu kontroli (przegląd i aktualizacja)
10. Audytowanie planu kontroli
11. Warsztaty na przykładach


METODYKA SZKOLENIA

  • wykład
  • ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja)
  • studium przypadku (case studies)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)Wybierz termin szkolenia

cena 1500,- netto/os

Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA ONLINE

  • realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
  • proces szkolenia,
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • wszelkie koszty związane z trenerem,
  • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Masz pytania?

Szkolenia powiązane