• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Techniki ciągłego doskonalenia

szkolenie zamknięte

Celem szkolenia jest uświadomienie roli ciągłego doskonalenia w zapewnieniu sukcesu firmy, a także zapoznanie z wiedzą teoretyczną i praktyczną odnośnie ciągłego doskonalenia.

PROGRAM SZKOLENIA: Techniki ciągłego doskonalenia


1. Czym jest ciągłe doskonalenie 

 • Definicja 
 • Cele 
 • Podstawy teoretyczne 
 • Rady praktyczne 
 • Najczęstsze błędy 

2. Problem solving 

 • Wprowadzenie 
 • Wykorzystywane techniki i narzędzia 
 • Propozycja standardu postepowania 
 • Porady praktyczne 

3. Analiza błędu ludzkiego 

 • Definicja 
 • Cel 
 • Korzyści ze stosowania 
 • Zastosowanie w praktyce 

4. Kaizen 

 • Definicja 
 • Cel 
 • Korzyści ze stosowania 
 • Zastosowanie w praktyce 

5. Identyfikacja marnotrawstwa 

 • Definicja 
 • Cel 
 • Korzyści ze stosowania 
 • Zastosowanie w praktyce 

6. Dobrze za pierwszym razem 

 • Definicja 
 • Cel 
 • Korzyści ze stosowania 
 • Zastosowanie w praktyce 

7. One Piece Flow 

 • Definicja 
 • Cel 
 • Korzyści ze stosowania 
 • Zastosowanie w praktyce 

8. System Pull 

 • Definicja 
 • Cel 
 • Korzyści ze stosowania 
 • Zastosowanie w praktyce 

9. Standaryzacja Pracy 

 • Definicja 
 • Cel 
 • Korzyści ze stosowania 
 • Zastosowanie w praktyce 

10. Kanban 

 • Definicja 
 • Cel 
 • Korzyści ze stosowania 
 • Zastosowanie w praktyce 

11. SMED 

 • Definicja 
 • Cel 
 • Korzyści ze stosowania 
 • Zastosowanie w praktyce 

12. Podsumowanie 
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA- 2 dni (16 h szkoleniowych, 1 h szkoleniowa = 45 min.)

 Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane