Szkolenie Wymagania prawne dla surowców w branży meblarskiej

szkolenie zamknięte

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, dokumentacji i warunków obrotu surowcami w branży meblarskiej.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 DZIEŃ -8H SZKOLENIOWYCH

 PROGRAM SZKOLENIA

1. Dyrektywa 2011/65/EU (RoHS)
 
a. Dyrektywa RoHS – szczegóły, definicje, wyłączenia
b. Implementacja dyrektywy do polskiego prawa
c. Wymagania dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny wynikające z RoHS
d. Dyrektywy LVD i EMC
e. Ocena zgodności z dyrektywą, oznakowanie CE.
 
2. Wymagania wynikające ze specyfikacji IKEA
 
a. Rozporządzenie WE 1907/2006 (REACH) i 1272/2008 (CLP)
b. Karty charakterystyki i informacja w łańcuchu dostaw
c. Klasyfikacja i oznakowanie
 
3. Pytania i dyskusja na temat w/w zagadnień oraz pozostałych kwestii wynikających ze specyfikacji IKEA.
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?