• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Wymagania prawne dla surowców w branży meblarskiej

szkolenie zamknięte

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, dokumentacji i warunków obrotu surowcami w branży meblarskiej.

PROGRAM SZKOLENIA: Wymagania prawne dla surowców w branży meblarskiej

1. Dyrektywa 2011/65/EU (RoHS):
  • Dyrektywa RoHS – szczegóły, definicje, wyłączenia,
  • Implementacja dyrektywy do polskiego prawa,
  • Wymagania dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny wynikające z RoHS,
  • Dyrektywy LVD i EMC,
  • Ocena zgodności z dyrektywą, oznakowanie CE.
2. Wymagania wynikające ze specyfikacji IKEA:
  • Rozporządzenie WE 1907/2006 (REACH) i 1272/2008 (CLP),
  • Karty charakterystyki i informacja w łańcuchu dostaw,
  • Klasyfikacja i oznakowanie.
3. Pytania i dyskusja na temat w/w zagadnień oraz pozostałych kwestii wynikających ze specyfikacji IKEA.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień (8h szkoleniowych, 1 h = 45 minut)


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?