Szkolenie Zarządzanie konfliktem- sztuka gaszenia pożarów

szkolenie zamknięte

Zarządzanie konfliktem to wszelkie działania które mają za zadanie eliminacje, redukcję i wyciszenie konfliktu lub ukierunkowanie jego skutków by maksymalnie wykorzystać jego pozytywne skutki.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM – SZTUKA GASZENIA POŻARÓW 

Konflikt w relacjach międzyludzkich powstaje z wielu przyczyn, w tym: struktury organizacyjnej, nieuniknionych różnic celów, różnic w wartościach i postrzeganiu przez personel specjalistyczny itp.
Konflikt w różnym stopniu przyczynia się do efektywności organizacji lub jej szkodzi.
Zadaniem każdego pracownika jest rozwiązanie konfliktu w sposób sprzyjający optymalnej efektywności organizacji oraz jakości relacji.
Optymalna efektywność organizacji wymaga konfliktu na umiarkowanym poziomie.

Zarządzanie konfliktem to wszelkie działania które mają za zadanie eliminacje, redukcję i wyciszenie konfliktu lub ukierunkowanie jego skutków by maksymalnie wykorzystać jego pozytywne skutki i twórcze efekty. Konflikt z natury zbiorowości ludzkich jest stanem naturalnym. Kompletna jego eliminacja jest niemożliwa a co więcej niepożądana.
 
KORZYŚCI 

  DOWIESZ SIĘ 
 •     czym jest konflikt, jakie są powody jego pojawiania się.
 •     jak skutecznie sobie z nim radzić i sprawnie nim zarządzać
 •     jakie są najlepsze techniki zarządzania konfliktem
 •     jak radzić sobie z trudnym pracownikiem, przełożonym, klientem
 •     jakie są twoje dotychczasowe style radzenia sobie z konfliktami i co możesz z tym zrobić
 •     jak rozpoznawać dynamikę konfliktu wewnątrz zespołu i organizacji
 •     jak budować otwarte komunikację w kontekście potencjalnych konfliktów
  PRZEKROCZYSZ SIĘ 
 •     weryfikując dotychczasowe przekonania i poznając świadome rozumienie skutecznego zarządzania konfliktem
 •     doświadczając efektywnych praktyk relaksacji i neutralizacji stresu.
 •     nabywając zdolności skutecznego zarządzania gospodarką energetyczną organizmu w swojej codzienności dowiadując się jak go stosować w praktyce.
  STANIESZ SIĘ 
 •     osobą świadomie zarządzającą konfliktem i wpływającą na jakość relacji z klientami i współpracownikami.
 •     osobą żyjącą w zgodzie z własnym potencjałem, w poczuciu satysfakcji ze swojego życia w poszczególnych jego aspektach.
 •     osobą budzącą poczucie zaufania, bezpieczeństwa, szacunku.
 •     osobą świadomie zarządzającą swoją energią życiową.
PROGRAM SZKOLENIA 

MODUŁ I
LABORATORIUM KONFLIKTU – gra symulacyjna

MODUŁ II
KONFLIKTY I PRZYCZYNY ICH POWSTAWANIA
    Przyczyny powstawania konfliktów
 •     Konflikt między jednostkami a grupami
 •     Ocena ryzyka wstąpienia konfliktów; współzależność działań, niezgodność celów, wspólnota zasobów
 •     Bariery komunikacyjne; Komunikat Ty, Ocena, założenie, stereotyp, generalizacja, słuchanie, atak psychologiczny - w jaki sposób radzić sobie z tymi wyzwaniami
 •     Rodzaje konfliktów wg. Ch. W. Moore’ a
 •     Trójkąt satysfakcji
 •     Rola sposobu ujawniania emocji w konflikcie
 •     Podmiotowe, a przedmiotowe traktowanie drugiej osoby
 •     Nawyki i pętle w komunikacji

MODUŁ III
ANATOMIA KONFLIKTU
 •     Deficyt zasobów
 •     Postawa podejrzliwości
 •     Niezgodność wartości
 •     Niestabilny stan stron
 •     Odrzucana hierarchia prestiżu
 •     Negatywne postrzeganie i wyolbrzymianie różnic
 •     Błędne postrzeganie drugiej strony
 •     Błędne postrzeganie własnej grupy

MODUŁ IV
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU RELACJI
 •     Nieoceniający styl komunikowania się
 •     Hierarchizowanie relacji a partnerski styl porozumiewania się
 •     Style komunikacyjne C.G. Junga
 •     Twój styl komunikacyjny i twój "antagonista komunikacyjny"
 •     Jak rozpoznawać poszczególne typy komunikacyjne
 •     Jakich używać argumentów dla różnych typów komunikacyjnych
 •     Jak budować pozytywną komunikację na różnicach w sposobie porozumiewania się
 •     Ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem
 •     Różnice na poziomie przekonań - budowanie na różnicach

MODUŁ V
TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SPORÓW
 •     Minimalizowanie barier - oddzielaj ludzi od problemów, koncentruj się na motywach i interesach nie na stanowiskach, zwiększaj ilość opcji, stosuj obiektywne kryteria, udrażniaj komunikację i in.,
 •     Identyfikacja kwestii spornych
 •     Precyzowanie oczekiwań i budowanie dla nich atmosfery zrozumienia,
 •     Rozważanie rozwiązań i zawieranie porozumienia
 •     Postawy pokonywania konfliktów wg. T. Kilmanna
 •     Różnice między kompromisem a integracją
 •     Konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni

MODUŁ VI
STRATEGIE KIEROWANIA KONFLIKTEM
 •     Dominacja jednostki - mocne i słabe strony
 •     Dominacja koalicji - mocne i słabe strony
 •     Dominacja większości - mocne i słabe strony
 •     Nowy przemawiający cel dla większości
 •     Systemy hierarchiczne i ich rola w rozwiązywaniu konfliktów

PODSUMOWANIE"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?