• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Zarządzanie konfliktem- sztuka gaszenia pożarów

szkolenie zamknięte

Zarządzanie konfliktem to wszelkie działania które mają za zadanie eliminacje, redukcję i wyciszenie konfliktu lub ukierunkowanie jego skutków by maksymalnie wykorzystać jego pozytywne skutki.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM – SZTUKA GASZENIA POŻARÓW: 
 • Konflikt w relacjach międzyludzkich powstaje z wielu przyczyn, w tym: struktury organizacyjnej, nieuniknionych różnic celów, różnic w wartościach i postrzeganiu przez personel specjalistyczny itp.
 • Konflikt w różnym stopniu przyczynia się do efektywności organizacji lub jej szkodzi.
 • Zadaniem każdego pracownika jest rozwiązanie konfliktu w sposób sprzyjający optymalnej efektywności organizacji oraz jakości relacji.
 • Optymalna efektywność organizacji wymaga konfliktu na umiarkowanym poziomie.

 
KORZYŚCI:

  DOWIESZ SIĘ: 

 •     czym jest konflikt, jakie są powody jego pojawiania się,
 •     jak skutecznie sobie z nim radzić i sprawnie nim zarządzać,
 •     jakie są najlepsze techniki zarządzania konfliktem,
 •     jak radzić sobie z trudnym pracownikiem, przełożonym, klientem,
 •     jakie są twoje dotychczasowe style radzenia sobie z konfliktami i co możesz z tym zrobić,
 •     jak rozpoznawać dynamikę konfliktu wewnątrz zespołu i organizacji,
 •     jak budować otwarte komunikację w kontekście potencjalnych konfliktów.

  PRZEKROCZYSZ SIĘ: 

 •     weryfikując dotychczasowe przekonania i poznając świadome rozumienie skutecznego zarządzania konfliktem,
 •     doświadczając efektywnych praktyk relaksacji i neutralizacji stresu.
 •     nabywając zdolności skutecznego zarządzania gospodarką energetyczną organizmu w swojej codzienności dowiadując się jak go stosować w praktyce.

  STANIESZ SIĘ: 

 •     osobą świadomie zarządzającą konfliktem i wpływającą na jakość relacji z klientami i współpracownikami,
 •     osobą żyjącą w zgodzie z własnym potencjałem, w poczuciu satysfakcji ze swojego życia w poszczególnych jego aspektach,
 •     osobą budzącą poczucie zaufania, bezpieczeństwa, szacunku,
 •     osobą świadomie zarządzającą swoją energią życiową.

PROGRAM SZKOLENIA: Zarządzanie konfliktem- sztuka gaszenia pożarów  

MODUŁ I
LABORATORIUM KONFLIKTU – gra symulacyjna

MODUŁ II
KONFLIKTY I PRZYCZYNY ICH POWSTAWANIA
    Przyczyny powstawania konfliktów:

 •     Konflikt między jednostkami a grupami,
 •     Ocena ryzyka wstąpienia konfliktów; współzależność działań, niezgodność celów, wspólnota zasobów,
 •     Bariery komunikacyjne; Komunikat Ty, Ocena, założenie, stereotyp, generalizacja, słuchanie, atak psychologiczny - w jaki sposób radzić sobie z tymi wyzwaniami,
 •     Rodzaje konfliktów wg. Ch. W. Moore’ a,
 •     Trójkąt satysfakcji,
 •     Rola sposobu ujawniania emocji w konflikcie,
 •     Podmiotowe, a przedmiotowe traktowanie drugiej osoby,
 •     Nawyki i pętle w komunikacji.

MODUŁ III
ANATOMIA KONFLIKTU:

 •     Deficyt zasobów,
 •     Postawa podejrzliwości,
 •     Niezgodność wartości,
 •     Niestabilny stan stron,
 •     Odrzucana hierarchia prestiżu,
 •     Negatywne postrzeganie i wyolbrzymianie różnic,
 •     Błędne postrzeganie drugiej strony,
 •     Błędne postrzeganie własnej grupy,

MODUŁ IV
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU RELACJI:

 •     Nieoceniający styl komunikowania się
 •     Hierarchizowanie relacji a partnerski styl porozumiewania się
 •     Style komunikacyjne C.G. Junga
 •     Twój styl komunikacyjny i twój "antagonista komunikacyjny"
 •     Jak rozpoznawać poszczególne typy komunikacyjne
 •     Jakich używać argumentów dla różnych typów komunikacyjnych
 •     Jak budować pozytywną komunikację na różnicach w sposobie porozumiewania się
 •     Ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem
 •     Różnice na poziomie przekonań - budowanie na różnicach

MODUŁ V
TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I SPORÓW:

 •     Minimalizowanie barier - oddzielaj ludzi od problemów, koncentruj się na motywach i interesach nie na stanowiskach, zwiększaj ilość opcji, stosuj obiektywne kryteria, udrażniaj komunikację i in.,
 •     Identyfikacja kwestii spornych,
 •     Precyzowanie oczekiwań i budowanie dla nich atmosfery zrozumienia,
 •     Rozważanie rozwiązań i zawieranie porozumienia,
 •     Postawy pokonywania konfliktów wg. T. Kilmanna,
 •     Różnice między kompromisem a integracją,
 •     Konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni.

MODUŁ VI
STRATEGIE KIEROWANIA KONFLIKTEM:

 •     Dominacja jednostki - mocne i słabe strony,
 •     Dominacja koalicji - mocne i słabe strony,
 •     Dominacja większości - mocne i słabe strony,
 •     Nowy przemawiający cel dla większości,
 •     Systemy hierarchiczne i ich rola w rozwiązywaniu konfliktów.Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

Szkolenia powiązane