• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenie Zgłaszanie i analiza zdarzeń w lotnictwie cywilnym

szkolenie zamknięte

Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami prawnymi dotyczącymi analizy i zgłaszania zdarzeń, z obowiązującymi zasadami zgłaszania zdarzeń do PKBWL i ULC.

GRUPA DOCELOWA:
1. Personel kierowniczy organizacji lotniczych.
2. Personel zarządzania bezpieczeństwem organizacji lotniczych.
3. Personel monitorowania jakości/zgodności organizacji lotniczych.
4. Pozostały personel zobowiązany do zgłaszania zdarzeń.

CEL SZKOLENIA:
  • Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami prawnymi dotyczącymi analizy
    i zgłaszania zdarzeń,
  • Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązującymi zasadami zgłaszania zdarzeń do PKBWL i ULC,
  • Podniesienie świadomości uczestników szkolenia w zakresie identyfikacji zagrożeń.

PROGRAM  SZKOLENIA: Zgłaszanie i analiza zdarzeń w lotnictwie cywilnym

1. Struktura regulacji prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego:
• Basic Regulation Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/2008,
• Implementing Regulations (‘hard law’).

2. Wymagania prawne dotyczące kwalifikowania zdarzeń podlegających zgłaszaniu:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 – w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym,
• Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1018 – ustanawiające wykaz klasyfikujący zdarzenia w lotnictwie cywilnym, które muszą być zgłaszane zgodnie z rozporządzeniem nr 376/2014,

3. Krajowy system zgłaszania zdarzeń:
• Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (wybrane zagadnienia),
• Zasady zgłaszania zdarzeń do PKBWL – terminy, stosowane formularze,
• Zasady zgłaszania zdarzeń do ULC – terminy, stosowane formularze.

4. Wewnętrzny system zgłaszania zdarzeń w organizacji lotniczych:
• Obowiązki personelu organizacji,
• Ocena zdarzeń i powiadamianie PKBWL i ULC.

5. Deklaracja Just Culture – podstawowe założenia:
• Definicja,
• Odpowiedzialność (nowe podejście),
• Just Culture – element kultury bezpieczeństwa,
• Ocena postępowania (schemat).

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień  (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)
 


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?