Szkolenie Zgłaszanie i analiza zdarzeń w lotnictwie cywilnym

szkolenie zamknięte

Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami prawnymi dotyczącymi analizy i zgłaszania zdarzeń, z obowiązującymi zasadami zgłaszania zdarzeń do PKBWL i ULC

 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 1 dzień  (8 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

GRUPA DOCELOWA
1.    Personel kierowniczy organizacji lotniczych
2.    Personel zarządzania bezpieczeństwem organizacji lotniczych
3.    Personel monitorowania jakości/zgodności organizacji lotniczych
4.    Pozostały personel zobowiązany do zgłaszania zdarzeń

CEL SZKOLENIA
Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami prawnymi dotyczącymi analizy
i zgłaszania zdarzeń
Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązującymi zasadami zgłaszania zdarzeń do PKBWL i ULC
Podniesienie świadomości uczestników szkolenia w zakresie identyfikacji zagrożeń

PROGRAM  SZKOLENIA
1. Struktura regulacji prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego
• Basic Regulation Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/2008
• Implementing Regulations (‘hard law’)
2. Wymagania prawne dotyczące kwalifikowania zdarzeń podlegających zgłaszaniu
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 – w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym
• Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1018 – ustanawiające wykaz klasyfikujący zdarzenia w lotnictwie cywilnym, które muszą być zgłaszane zgodnie z rozporządzeniem nr 376/2014
3. Krajowy system zgłaszania zdarzeń
• Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (wybrane zagadnienia)
• Zasady zgłaszania zdarzeń do PKBWL – terminy, stosowane formularze
• Zasady zgłaszania zdarzeń do ULC – terminy, stosowane formularze
4. Wewnętrzny system zgłaszania zdarzeń w organizacji lotniczych
• Obowiązki personelu organizacji
• Ocena zdarzeń i powiadamianie PKBWL i ULC
5. Deklaracja Just Culture – podstawowe założenia
• Definicja
• Odpowiedzialność (nowe podejście)
• Just Culture – element kultury bezpieczeństwa
• Ocena postępowania (schemat)
 
"


Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?