• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Wyszukiwarka szkoleń

Szkolenie
Termin od - do
Otwarte
Otwarte
Online
Online
Miasto

Biznesowe

- Częstochowa
AC/DC (Assessment & Develompent Center)
Szkolenie zamknięte

AC/DC (Assessment & Develompent Center)

Struktura szkolenia ma na celu umożliwienie uczestnikom wykorzystywanie zdobywanej wiedzy i umiejętności w każdym kolejnym zadaniu. Dzięki temu...
Zarządzanie zmianą
Szkolenie zamknięte

Zarządzanie zmianą- szkolenie online

Warsztat będzie okazją do poznania różnych metodologii, narzędzi, dobrych praktyk zarządzania zmianami, przeanalizowania swoich już wdrożonych...
Zatrudnianie cudzoziemców
Szkolenie zamknięte

Zatrudnianie cudzoziemców

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców. 
Skuteczny trener wewnętrzny
Szkolenie zamknięte

Skuteczny trener wewnętrzny

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń wewnątrz organizacji oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu...
Coaching zespołowy
Szkolenie zamknięte

Coaching zespołowy

Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom zalet pracy w grupie i pracy z grupą oraz mechanizmów budowanie zespołu i delegowanie zadań.