• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenia Menedżerskie

Rola  współczesnego menedżera jest niezwykle wymagająca i kompleksowa. Oczekiwania wobec osób na stanowiskach menadżerskich stale rosną, a ich zakres obejmuje szeroki wachlarz kompetencji i praktycznych umiejętności. Nowoczesny menedżer to nie tylko osoba potrafiąca skuteczniej zarządzać czasem i zasobami ludzkimi, ale również budować efektywne zespoły, dbać o motywowanie pracowników, podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych i stawiać na dążenie do wyznaczonych celów.

Wyszukiwarka szkoleń

Szkolenie
Termin od - do
Otwarte
Otwarte
Online
Online
Miasto
- Wrocław
- Częstochowa
Trudne rozmowy z pracownikami
1 190,00 zł

Trudne rozmowy z pracownikami

Każdy zarządzający pracownikami w pewnym momencie zostanie postawiony przed koniecznością przeprowadzenia trudnej rozmowy z podwładnym. Jest ona...
- Częstochowa
Skuteczny szef. Szczęśliwy...
1 800,00 zł

Skuteczny szef. Szczęśliwy zespół

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności z zakresu kompetencji menedżerskich. Ze szkolenia skorzystają...
- Częstochowa
Zarządzanie zmianą
1 800,00 zł

Zarządzanie zmianą

Warsztat będzie okazją do poznania różnych metodologii, narzędzi, dobrych praktyk zarządzania zmianami, przeanalizowania swoich już wdrożonych...
- Częstochowa
- Częstochowa
- Częstochowa
Akademia lidera w firmie...
4 290,00 zł

Akademia lidera w firmie produkcyjnej

Rola lidera w firmie produkcyjnej wymaga zestawu cech i umiejętności oraz właściwej postawy wobec pracowników. To wyjątkowa pozycja ponieważ jest...
- Częstochowa
- Częstochowa
AC/DC (Assessment & Develompent Center)
Szkolenie zamknięte

AC/DC (Assessment & Develompent Center)

Struktura szkolenia ma na celu umożliwienie uczestnikom wykorzystywanie zdobywanej wiedzy i umiejętności w każdym kolejnym zadaniu. Dzięki temu...
Zarządzanie zmianą
Szkolenie zamknięte

Zarządzanie zmianą- szkolenie online

Warsztat będzie okazją do poznania różnych metodologii, narzędzi, dobrych praktyk zarządzania zmianami, przeanalizowania swoich już wdrożonych...

Aby sprostać tym wyzwaniom, niezbędny jest ciągły rozwój osobisty i umiejętności menedżerskich. Doskonałym sposobem na jego realizację są kursy i szkolenia menedżerskie (online i stacjonarne) oferowane przez Szkolenia SGP.

Kompetencje menedżerskie - jak rozwijać potencjał kadry menedżerskiej

Aby sprostać wyzwaniom zarządzania zespołem menedżer musi posiadać szeroki wachlarz kompetencji, zarówno twardych (np. znajomość branży, umiejętności analityczne), jak i miękkich (np. przywództwo, umiejętność komunikacji).

Kluczowe kompetencje menedżera:

 • Przywództwo: umiejętność inspirowania i motywowania swojego zespołu, budowania zaufania i zaangażowania, delegowania zadań i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Komunikacja: efektywna komunikacja interpersonalna, zarówno ustna, jak i pisemna, wiedza, jak przekazywać informacje zwrotną, zdolność negocjowania i rozwiązywania konfliktów.
 • Inteligencja emocjonalna: umiejętność rozpoznawania i rozumienia własnych emocji oraz emocji innych osób, empatia, asertywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 • Umiejętności interpersonalne: budowanie relacji z ludźmi, rozmowy menedżerskie, praca w zespole, rozwiązywanie konfliktów, mediacja, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Kreatywność i innowacyjność: umiejętność analizy potrzeb i generowania nowych pomysłów, rozwiązywania problemów w niestandardowy sposób pozwalający osiągać cele.
 • Umiejętność podejmowania decyzji: analiza i ocena sytuacji, podejmowanie trafnych decyzji w sytuacjach kryzysowych, ponoszenie odpowiedzialności.
 • Etyka i uczciwość: działanie w zgodzie z wartościami etycznymi, transparentność, świadomość własnych mocnych i słabych stron, uczciwość i budowanie zaufania.
 • Umiejętność zarządzania czasem: efektywne planowanie i realizacja zadań, delegowanie obowiązków, umiejętność kierowania zespołem pod presją czasu.

Kursy i szkolenia dla kadry menedżerskiej - dlaczego warto dbać o rozwój osobisty i zawodowy managera

Stały rozwój osobisty i zawodowy managera oraz poszerzanie jego wiedzy na temat skutecznego zarządzania to ogromna szansa na rozwój dla Twojej firmy.  Zarówno kursy stacjonarne, jak i kursy online mogą pozytywnie wpłynąć na efektywne zarządzanie pracownikami organizacji. Udział w szkoleniach dla managerów pozwala na:

 • Rozwój kompetencji miękkich i twardych. Prowadzimy szkolenia dla kadry zarządzającej, które pozwalają na rozwijanie kluczowych kompetencji menedżerskich, takich jak przywództwo, komunikacja, inteligencja emocjonalna, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie czasem i projektami.
 • Nabycie nowych umiejętności. Profesjonalne szkolenia, takie jak szkolenie motywowania pracowników lub szkolenie motywowania finansowego i pozafinansowego, dają możliwość nabycia nowych umiejętności, które są niezbędne w pracy menedżera.
 • Poszerzenie wiedzy. Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania, coachingu, rozwoju osobistego i innych dziedzin biznesu.
 • Wymiana doświadczeń. Szkolenia managerskie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń z innymi menedżerami i poznania różnych stylów zarządzania.
 • Zwiększenie efektywności. Rozwój kompetencji managera prowadzi do zwiększenia efektywności pracy zespołu, poprawy komunikacji i motywacji pracowników, a także do osiągania lepszych wyników biznesowych.

Inwestycja w szkolenia menedżerskie to inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy, która z pewnością zwróci się z nawiązką w postaci lepszych wyników biznesowych i satysfakcji z pracy. Jeśli szukasz szkoleń i kursów dla menedżerów o najwyższej jakości szkolenia, sprawdź naszą ofertę. Organizujemy szkolenia stacjonarne i online, szkolenia biznesowe, warsztaty menedżerskie.