• Facebook
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Szkolenia Zarządzanie Jakością

Ciągłe doskonalenie jakości procesów i produktów jest czynnikiem decydującym o sukcesie przedsiębiorstwa. Dlatego oferujemy szeroki wachlarz kompleksowych szkoleń z zakresu zarządzania jakością, które pomogą uczestnikom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego wdrożenia systemów zarządzania jakością w ich organizacjach.

Wyszukiwarka szkoleń

Szkolenie
Termin od - do
Otwarte
Otwarte
Online
Online
Miasto
- Częstochowa
- Poznań
- Online
- Online
Zarządzanie reklamacjami-...
1 800,00 zł

Zarządzanie reklamacjami- online

Szkolenie ma na celu usprawnienie procesu zarządzania reklamacjami, ulepszenie procesu związanego z rozpatrywaniem reklamacji oraz poprawną...
- Online
- Online
CP - CONTROL PLAN (Plany kontroli)
1 900,00 zł

CP - CONTROL PLAN (Plany kontroli)

Szkolenie przygotowuje Uczestników do budowania planów kontroli. Zaprezentowane zostaną relacje pomiędzy planami kontroli, a SPC, MSA, FMEA i...
- Częstochowa
- Poznań
Zarządzanie reklamacjami
2 000,00 zł

Zarządzanie reklamacjami

Szkolenie ma na celu usprawnienie procesu zarządzania reklamacjami, ulepszenie procesu związanego z rozpatrywaniem reklamacji oraz poprawną...
- Wrocław
- Poznań
- Częstochowa
- Online
Proces i podejście procesowe
Szkolenie zamknięte

Proces i podejście procesowe

Szkolenie pozwala na zrozumienie istoty procesów, nabycie umiejętności definiowania procesów i ich współzależności, zrozumienie wpływu otoczenia na...

Zrozumienie podstaw systemu zarządzania jakością

Fundamentem skutecznego zarządzania jakością jest zrozumienie kluczowych koncepcji i norm, takich jak normy ISO 9001 oraz zasady Total Quality Management (TQM). Nasze szkolenia wprowadzające pomogą uczestnikom lepiej zrozumieć, czym jest system zarządzania jakością, jakie są jego kluczowe elementy oraz dlaczego odgrywa on tak istotną rolę w osiąganiu sukcesu przez przedsiębiorstwa.

Szkolenia dla audytorów i specjalistów ds. jakości

Oferujemy specjalistyczne szkolenia dedykowane dla pracowników wszystkich obszarów organizacji, w tym audytorów systemów zarządzania jakością, inżynierów jakości oraz menadżerów jakości. Uczestnicy zdobędą pogłębioną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania systemem jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Szkolenia obejmują m.in. techniki audytowania, narzędzia zapewnienia i monitorowania kontroli jakości, zarządzanie reklamacjami i odstępstwami, a także doskonalenie jakości zgodnie z najnowszymi normami i wytycznymi.

Warsztaty z kluczowych narzędzi i metod zarządzania jakością

Skuteczne wdrożenie systemu zarządzania jakością wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi i metod. Dlatego oferujemy szereg praktycznych warsztatów poświęconych kluczowym narzędziom jakościowym, a także wytycznym kluczowych podręczników, w tym: takim jak Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC), Zaawansowane Planowanie Jakości Produktu (APQP), Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych (PPAP) oraz Plan Nadzoru (Control Plan).

Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności stosowania tych narzędzi i dobrych praktyk w rzeczywistych sytuacjach biznesowych, co pozwoli im skuteczniej planować, wdrażać, nadzorować, monitorować, kontrolować i doskonalić procesy w ich organizacjach.

Zarządzanie ryzykiem i rozwiązywanie problemów jakościowych 

Umiejętność zarządzania ryzykiem i skutecznego rozwiązywania problemów jakościowych jest niezwykle istotna. Oferujemy szkolenia, które wyposażą uczestników w praktyczne narzędzia i techniki, takie jak analiza przyczynowo-skutkowa czy metody rozwiązywania problemów.

Dzięki tym nabytej wiedzy i rozwiniętym kompetencjom uczestnicy będą mogli lepiej identyfikować potencjalne zagrożenia oraz sprawnie reagować na występujące problemy jakościowe, co pozwoli im utrzymać wysoką jakość produktów i usług.

Zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami

Kluczowym aspektem skutecznego zarządzania jakością jest budowanie trwałych relacji z dostawcami oraz doskonalenie obsługi klienta. Oferujemy szkolenia poświęcone praktykom zarządzania dostawcami, a także szkolenia z zakresu obsługi reklamacji i zwiększania satysfakcji klientów zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 10002 czy ISO 10004.

Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw, monitorować jakość dostaw oraz budować trwałe relacje z dostawcami. Dodatkowo, poznają najlepsze praktyki postępowania z reklamacjami i zwiększania zadowolenia klientów.

Planowanie jakości w projektach i procesach

Zapewnienie wysokiej jakości wymaga skutecznego planowania jakości już na etapie projektowania produktów i procesów. Oferujemy szkolenia, które przybliżą uczestnikom dobre praktyki planowania jakości i zarządzania jakością w projektach, zgodnie z wytycznymi norm PN-ISO 10005:2018 i ISO 10006:2018.

Uczestnicy poznają kluczowe zagadnienia, metody i narzędzia, a także nauczą się jak skutecznie planować i zarządzać jakością w różnego rodzaju projektach, niezależnie od ich rozmiaru i złożoności.

Nasze kompleksowe szkolenia jakościowe pozwolą Twoim pracownikom na zdobycie wiedzy i umiejętności do wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jakością, opartego na najnowszych normach i najlepszych praktykach. Wpłynie to na wzrost satysfakcji klientów, poprawę wydajności operacyjnej oraz wzmocni pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów szkoleniowych.