• Facebook
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Szkolenie Budowanie zaufania w zespole i 5 dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioniego

szkolenie otwarte/zamknięte

Szkolenie dedykowane jest liderom kierującym Zespołami, zarówno dla doświadczonych jak również nowych w swojej roli a także kierowników projektu i pracownikom działów personalnych.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA:

Szkolenie ma na celu przybliżyć zagadnienia związane z dysfunkcjami pracy Zespołowej w oparciu o model P. Lencioniego. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania przejawów dysfunkcji. 
Zrozumieją, co oznaczają dysfunkcje i jaki mają wpływ na zespół i jego członków. Będę mieli również okazję przećwiczyć narzędzia, które służą przezwyciężaniu tych dysfunkcji.
Szkolenie dodatkowo poszerza perspektywę o elementy związane z kulturą organizacyjną, przywództwem i komunikacją.

PROGRAM SZKOLENIA: Budowanie zaufania w zespole i 5 dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioniego

Część I: Wprowadzenie: 

1. Grupa a Zespół – na czym polega różnica?

2. Zjawiska utrudniające pracę:

 • Czym jest dysfunkcja?
 • Czym jest patologia?

Część II Dysfunkcje wg Lencioniego:

1. Przegląd i rozumienie modelu pięciu dysfunkcji pracy zespołowej.

2. Etap „życia zespołu” a dysfunkcje.

3. Wpływ stylu kierowania i kultury organizacyjnej na pojawienie się dysfunkcji. 

Część III: Przezwyciężanie i praca nad dysfunkcjami pracy zespołowej:

1. Kultura zaufania – jak ją zbudować?

a. 4 poziomy bezpieczeństwa psychologicznego i rola lidera.

b. Wykorzystanie wzorców komunikacji i relacji w codziennej pracy.

 

2.Konflikt – dlaczego warto go rozumieć?

a. Koło konfliktu Moore’a.

b. Strategie po które warto sięgać w sytuacji konfliktu.

c. Porozumienie bez przemocy (NVC) – jest możliwe?

 

3.Jak budować zaangażowanie: 

a. Style przywództwa.

b. Pakiet kierowania: delegowanie, egzekwowanie i monitorowanie. 

 

4.Odpowiedzialność czyli co konkretnie

a. Definiowanie standardów i oczekiwań. 

b. Kultura feedbacku – wykorzystanie informacji zwrotnej w budowaniu odpowiedzialności. 

c. Poznaj Role w Zespole: 9 typów dr. Belbina.

5. Praca z wynikami:

a. Ustalanie celów i priorytetów.

b. Cele zespołowe, a indywidualne.

Część IV Praca z wnioskami:

1. Czy kolejność pracy nad dysfunkcjami ma znaczenie?

2. OAPD  - czyli zanim zaczniesz działać.

3. Pułapki planów naprawczych.

4. Wykorzystanie retrospektywy do doskonalenia wyników.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

SYLWETKA TRENERA

Z wykształcenia inżynier, humanista i pedagog. Z pasji: naukowiec i towarzysz człowieka. Posiada podwójną europejską akredytację: Program managera IPMA (International Project Management Association) oraz coacha i mentora EMCC EIA (Mentoring and Coaching). Jest również certyfikowanym moderatorem metody Design Thinking oraz asesorem Assessment Centre & Development Centre

Na co dzień kierownik HR Biznes Partner, trener biznesu, mentor i lider projektów. Od ponad 20 lat związana z branżą motoryzacją, gdzie realizuje zadania z obszaru twardego i miękkiego HR na poziomie operacyjnym i strategicznym. Od wielu lat z satysfakcją podejmuje zadania w zakresie: projektowania, wdrażania i ewaluacji a także ciągłego doskonalenia procesów, systemów i narzędzi. Współtworzyła system kwalifikacji operatorów produkcji.
Potrafi rozwijać ludzi i sprawiać, że osiągają sukcesy. Zrealizowała wiele autorskich projektów: lokalnych i międzynarodowych w obszarze doskonalenia umiejętności, standardów pracy w motoryzacji i rozwoju talentów. Jako jedna z pierwszych kobiet w Polsce zbudowała Produkcyjny Obszar Szkoleniowy oraz Wewnętrzną Akademię.
Jako wyraz uznania dla rezultatów swojej pracy, odebrała 5-krotnie tytuł Laureata w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy. Dwukrotnie otrzymała Dyplom Programu Edukacji Profesjonalnej PEP HR nadany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.Wybierz termin szkolenia

cena 1 790,00 zł netto/os

Ilość osób
Szukasz tego szkolenia
w formie zamkniętej?

CO ZAWIERA CENA SZKOLENIA STACJONARNEGO

 • proces szkolenia,
 • sala szkoleniowa,
 • materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
 • wszelkie koszty związane z trenerem,
 • imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, obiad,
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Masz pytania?